ŽRS pozvale radnike da se vrate na posao

16:15, 11.09.2017.
Thumbnail

Uprava Željeznica Republike Srpske ne spori da su u tekućoj godini nastala određena dugovanja prema radnicima, prije svega po osnovu toplog obroka i naknade za prevoz, ali kao što je to već više puta isticano, do kašnjenja sa isplatama dolazi zbog nedostatka novčanih sredstava, a ne zbog volje Uprave da neka radnička prava uskrati ili umanji.

Iz Uprave preduzeća "Željeznice Republike Srpske" /ŽRS/ saopšteno je da su isplaćene sve prispjele plate za ovu godinu i pozivaju radnike da se vrate redovnim aktivnostima.

Iz Uprave ŽRS-a podsjećaju da se plate u "Željeznicama" isplaćuju redovno, u skladu sa Zakonom o radu, i to je za Upravu prioritet prilikom planiranja i plaćanja troškova.

"U ovoj godini sve plate su isplaćene u zakonskom roku. Uz platu, radnicima se redovno isplaćuje i regres u mjesecu u kojem je radnik bio na godišnjem odmoru", navodi se u saopštenju ŽRS-a.

Pored osam isplaćenih plata u ovoj godini - sedam dospjelih plata za period januar-jul i plata za decembar isplaćena u januaru, Uprava je obezbijedila i isplatu pet toplih obroka i četiri naknade za prevoz za ovu godinu.

Iz 2017. godine dospjele su, a još nisu izmirene, jedino obaveze za dva topla obroka i tri prevoza sa kilometrom.

Iz Uprave "ŽRS" ne spore da su u ovoj godini nastala određena dugovanja prema radnicima, po osnovu toplog obroka i naknade za prevoz, a do kašnjenja sa isplatama dolazi zbog nedostatka novčanih sredstava, a ne, kako navode, zbog volje Uprave da neka radnička prava uskrati ili umanji.

"Kako se u toku mjeseca moraju izmirivati i obaveze od kojih zavisi proces rada i održavanje bezbjednosti u željezničkom saobraćaju, koji ne smiju biti ugroženi, jasno je da 'ŽRS' u skladu sa mogućnostima, izmiruju obaveze prema radnicima", navodi se u saopštenju.

IZ ŽRS-a poručuju da se današnji postupci pojedinih radnika ne mogu smatrati štrajkom, jer oni nisu organizovani u skladu sa Zakonom o štrajku.

"Radnici moraju biti svjesni posljedica postupanja mimo važećih propisa i to ne samo po lično zdravlje, već i po njihov radno-pravni status. S toga Uprava poziva sve radnike, koji su se odlučili na takozvani štrajk glađu da odustanu od daljeg ugrožavanja vlastitog zdravlja, a da svako nezadovoljstvo u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa rješavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima", poručuju iz Uprave ŽRS.

Iz Uprava ističu da su svjesni teškog materijalnog stanja u kome se željeznički radnici nalaze i podsjećaju da su u sličnom položaju i mnogi drugi radnici u Republici Srpskoj.

"Pozivamo radnike da imaju razumijevanja za poteze koje Uprava 'ŽRS' čini na poboljšanju stanja, aktivnosti koje zajedno sa Vladom Republiek Srpske preduzimamo na reorganizaciji i rješavanju svih problema željezničkih radnika uz učešće Svjetske banke, te da se vrate svojim redovnim radnim aktivnostima, a da se svi problemi rješavaju u skladu sa zakonom u redovnim procedurama", navodi se u saopštenju "ŽRS".

Predsjednik Samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin rekao je ranije danas Srni da su on i još devet njegovih kolega, radnika "Željeznica Republike Srpske" stupili u štrajk glađu, od kojeg neće odustati dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.

On je pojasnio da su razlozi štrajka slični onima iz marta ove godine, odnosno neisplaćivanje plate, naknade za prevoz i topli obrok u skladu sa zakonom, kao ni ostalih materijalnih troškova prema radnicima.

(Srna)