Zbog spornih pisama Hagu, saslušana ambasadorka Čolaković

20:03, 04.10.2017.
Thumbnail

Nisam kriva za ono što mi se stavlja na teret, rekla je članovima disciplinske komisije Mirsada Čolaković, ambasadorka BiH u Hagu.

Postupak protiv nje pokrenuo je Igor Crnadak, ministar inostranih  poslova BiH, jer smatra da  nije postupala po instrukcijama iz njegovog resora. Crnadak je smatra odgovornom zbog toga što je srpski član Predsjedništva Mladen Ivanić dobio otvoreno pismo iz Haga. U svojoj odbrani ambasadorka se pozvala na pisma pisma koja je dobila 13. i 15. februara od Crnatka, koja je javno pročitala, a u kojima joj je ministar  naredio da ne smije imati nikakvu komunikaciju ni korespodenciju sa Međunarodnim sudom pravde bez jednoglasne odluke Predsjedništva BiH.

"Uz odluku o pokretanju disciplinskog postupka predlagač ministar Crnadak nije priložio ugovor o radu iz kojeg bi bilo vidljivo da je on prije svega ovlašten da podnosi ovakav prijedlog. Pod broj jedan i pod broj dva da je ova komisija, prvostepena disciplinska komisija nadležena za vođenje disiplinskog postupka protiv ambasadorke Čolaković. Na taj prigovor još uvijek nismo dobili odgovor", izjavio je Emir Hasić, advokat Mirsade Čolaković.

Odbrana ambasadorke Čolaković tvrdi i da su članovi Diciplinske komisije pod velikim uticajem ministra inostaranih poslova, zbgo čega su  zatražili obustavljanje postupka. Poručili su da su spremni i da podnesu krivične prijave protiv Komisije. Predsjednik komisije Marinko Avramović pročitao je javno instrukciju koju je komisija dobila od Crnatka da se sve radi po Pravilniku i Zakonu. Odbacio je prigovor odbrane kao neosnovan.

"S obzirom da Mirsada Čolaković je stupanjem na dužnost ambasadora izgubila status državnog službenika i  na nju se odnosi Zakon o radu u institucijama BiH", rekao je Marinko Avramović, predsjednik disciplinske komisije.

Osim zaposlenih u Ministarstvu spoljnih  poslova i ambasadi BiH u Holandiji,  danas je  saslušan i šef  kabineta Bakira Izetbegovića. U svom svjedočenju Elvir Čamdžić,  potvrdio je da je Izetbegović izričito tražio od ambasadorke Čolaković da postupi po njegovom nalogu i da otvori pismo naslovljeno na njegovo ime.