Zbog loših zakona u RS, radnici po diplome idu u Široki Brijeg

19:42, 13.11.2017.
Thumbnail

Uz redovnu proizvodnju u banjalučkom Drvoprodeksu svakog dana održava se i nastava. Fotografe i konobare sami obučavaju za stolare i tehničari prerade drveta. Sami se snalaze jer od 250 zaposlenih gotovo niko nije imao odgovarajuću stručnu spremu a program prekvalifikacije u državi slabo funkcioniše.

"Ne znam da smo u ovom dijelu u proizvodnji imali tri ili četiri čovjeka koji su došli sa adekvatnom stručnom spremom. Sve ostale ljude smo mi morali doškolovavati podučavati i prekvalifikovati. Firma je u nazad 3-4 godine tome ozbiljno pristupila odvajamo i sredstva, odvajamo i vrijeme međutiom sve to kad imate proizvodnju rokove i termine nije lako uskladiti", tehnički direktor "Drvoprodeksa" Zdravko Momić.

Bilo bi lakše kad bi se radnici školovali u školi, ali tamo program prekvalifikacije godinama ne funkcioniše. Nastavu u večernjim satima gotovo niko ne organizuje jer direktori nemaju način da dodatno plate nastavnike.

Osnovni problem je što škole nemaju poseban račun priznaje ministar prosvete. I sam je više od deceniju bio direktor škole, pa zna da zbog toga mnogi odlaze po čuvene diplome u Široki Brijeg. Poručuje da traži rješenje i priprema novi zakon o srednjem obrazovanju, koji trenutno po ministarstvu pribavlja određene saglasnosti.

"U zakonu smo predvidjeli da sve srednje škole imaju svoje podračune na koje će moći da uplaćuju vlasite prihode. I normalno da će s tog podračuna da dodatno stimulišu nastavnike koji će raditi u nekom produženom radu ili naveče kad se bude nastava organizovala", ministar prosvjete i kulture RS Dane Malešević.

Drugi problem je taj što je brojnim školama u Srpskoj oduzeto pravo obrazovanja odraslih. U cijeloj Hercegovini ostale su samo dvije škole što dodatno pogoduje Širokom Brijegu. Diploma vozača dugo je bila tražena ali se prekvalifikacija već dugo ne može obaviti u Tehničkoj Školi u Trebinju.

"Prije desetak godina kod nas je postojala mogućnost prekvalifikacije odnosno školovanja odraslih.Ukinuto je nemamo određeni razlog zašto je to ukinuto jer je na teritoriji hercegovine ostavljeno je samo školi u Gacku i centru srednjih škola u Trebinju mogućnost prekvalifikacije", rekao je direktor Tehničke škole u Trebinju.

Zato mnogi odlaze na školovanje u Federaciju, jer je Srpska uvela i kazne u slučaju da se radnik bez odgovarajuće diplome povrijedi na radu. Iz dostupnih podataka vidi se da jedan privatni srednjoškolski centar u Federaciji godišnje prihoduje oko 3 milion maraka. Zato poslovna zajednica u novoj ekonomskoj politici tražiti da Vlada organizuje funkcionalan program obrazovanja odraslih.