Za kapitalne investicije u Banjaluci 160 miliona KM

13:18, 24.05.2018.
Thumbnail

Prijedlog dvogodišnjeg plana kapitalnih investicija na području grada, u procjenjenoj vrijednosti od 160 miliona KM, naći će se na dnevnom redu naredne sjednice gradskog parlamenta, zakazanoj za 30. maj ove godine.

Plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2020. godine, obuhvata 94 kandidovana projekta. Plan se odnosi na investicije u oblasti privrede, komunalija, saobraćaja, kulture i turizma, obrazovanja, sporta, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, zdravstva i društvenih sadržaja.

Kako je planirano, u oblasti privrede, pažnja će biti usmjerena na razvoj poslovnih zona, odnosno nastavku realizacije projekta „Poslovna zona – Ramići“ Banja Luka, njenog infrastrukturnog opremanja i proširenja ali i na razvoju novih poslovnih zona na području grada, kao što je uspostavljanje nove poslovne zone „Jelšingrad“ i razvoj preduzetničke infrastrukture.

Pored toga, planirani su brojni projekti u oblasti komunalne infrastrukture. Prioritet su ulaganja u izgradnju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže, završetak izgradnje i unapređenje sistema daljinskog grijanja, te uređenje vodnog režima i korita rijeke Vrbas.

Među kapitalne projekte u oblasti saobraćaja, uvršteni su i projekti koji će se realizovati u saradnji sa „Putevima RS“ kao što su: izgradnja Istočnog tranzita od Ulice Majke Jugovića do Ulice Stevana Bulajića, produžetak trase Istočnog tranzita, te kružna raskrsnica na početku Lauša. Kao prioritet, izdvojena je izgradnja novog Zelenog mosta.

Polazeći od činjenice da Banja Luka raspolaže značajnim resursima, turizam je prepoznat kao perspektivna oblast za razvoj grada, te će u ovom planskom periodu biti intenzivirane aktivnosti na razvoju turističke ponude i infrastrukture. Među kandidovanim projektima posebno se izdvaja projekat izgradnje parka „Safikada“.

S obzirom na kandidaturu za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine, planirana je realizacija projekata u oblasti razvoja infrastrukture u kulturi. Posebno je značajan projekat sanacije Banskog dvora, koji Grad realizuje u saradnji sa Vladom RS, kao i nastavak aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji tvrđave Kastel.

Potrebno je istaći da je u ovaj plan uvršten i projekat izgradnje multifinkcionalne dvorane, u vrijednosti od 48 miliona KM.

Istovremeno, planom je predviđena i dogradnja Osnovne škole „Branko Radičević“ na Starčevici, jedne od najzagušenijih škola u Srpskoj, kao i sanacija regionalne deponije u Ramićima.

U plan kapitalnih investicija uvršteni su i projekti čija se realizacija nastavlja i nakon 2020. godine. Takvi projekti su: rekonstrukcija i revitalizacija tvrđave Kastel, uređenje vodnog režima i korita rijeke Vrbas kroz urbano područje grada Banje Luke, rekonstrukcija pješačke zone od Trga Krajine do Narodnog pozorišta RS, te izgradnja puta za naselje Motike.

Sredstva koja su potrebna za realizaciju projekata iz plana kapitalnih investicija biće obezbijeđena iz budžeta, kredita, donacija i privatnih investicija.