Vujičić: Opada broj nezaposlenih

14:17, 01.01.2017.
Thumbnail

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa 30. novembrom 2016. godine nalazilo se 126.274 nezaposlena lica koja aktivno traže posao, što je za 6,5 odsto manje u odnosu na isti period 2015. godine, kada je bilo evidentirano 135.115 nezaposlenih.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić ističe za Srnu da je broj nezaposlenih konstantno opadao tokom cijele 2016. godine, počevši od januara, kada je bilo evidentirano 136.349 lica.

"U poređenju sa prethodnim godinama, imamo pad broja aktivnih tražilaca posla, što ukazuje na postepenu stabilizaciju stanja u ovoj oblasti", navodi on.

Vujičić precizira da je za jedanaest mjeseci 2016. godine zaposleno ukupno 35.619 lica sa evidencije, što je za 3.271 ili 10,1 odsto više nego u istom periodu prethodne godine, kada je za jedanaest mjeseci zaposleno 32.348 lica.

Prema njegovim riječima, analizom broja zaposlenih po djelatnostima vidi se da je najviše radnika zaposleno u prerađivačkoj industriji, i to 24,5 odsto.

Kada je riječ o pokazateljima prema stepenu stručne spreme, u ukupnom broju nezaposlenih 43.379 ili 34,4 odsto čine kvalifikovani /KV/ radnici, 37.803 ili 29,9 odsto lica sa srednjom stručnom spremom /SSS/, 940 ili 0,7 odsto visokokvalifikovani /VKV/ radnici, te 13.507 ili 10,7 odsto lica sa visokom stručnom spremom /VSS/.

Analizom broja zaposlenih prema stepenu stručne spreme vidimo da je 6.984 ili 19,6 odsto zaposlenih sa VSS, zatim po 33,6 odsto su lica sa SSS i KV radnici, te 0,5 odsto VKV radnici.

Vujičić navodi da je anketna stopa 24,8 odsto, što je za 0,7 odsto manje u odnosu na prethodni period kada je iznosila 25,2 odsto.

"Osjetan je uticaj mjera aktivne politike na trend smanjenja ukupne nezaposlenosti. Akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu kroz pet projekata planirano je zapošljavanje 3.283 lica i izdvojena su sredstva u iznosu od 15.100.000 KM", navodi Vujičić.

On precizira da je zaključno sa 26. decembrom zaposleno 2.430 lica po osnovu realizacije projekata i izdvojena su sredstva u iznosu od 11.631.042 KM.

Akcioni plan zapošljavanja za 2016. godinu karakteriše veći iznos podsticaja za poslodavce i nezaposlena lica u odnosu na prethodne godine, i to za poslodavce 4.000 KM po jednom licu, a za samozapošljavanje od 4.000 do 8.000 KM, zavisno od projekta.

Vujičić naglašava da je prema projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida i nezaposlenih demobilisanih boraca "Zajedno do posla" u 2016. godini zaposleno 557 lica, za šta je izdvojeno 3.063.000 KM.

Projektom podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2016. godini zaposleno je 1.243 lica, od čega 1.072 kod poslodavca i samozapošljavanjem 171, za šta je izdvojeno 4.972.000 KM. Ovim projektom planirano je da se zaposli 1.450 lica i izdvoji 5.800.000 KM.

Vujičić naglašava za Srnu da je za projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti odobreno 1.409.000 KM za 336 lica, a realizovano je 1.165.500 KM i zaposleno 277 radnika.

Za projekat podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u ovoj godini odobreno je 217.000 KM za zapošljavanje 37 lica, a do sada je realizovano 187.000 KM i zaposlena su 32 lica, dodaje Vujičić.