Vlada RS: Dio nekretnina uknjižiti kao vlasništvo "Aerodroma Srpske"

14:20, 14.09.2017.
Thumbnail

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o održanom forumu u Tuzli o temi "Analiza funkcionalnosti aerodroma i problema uknjižbe perspektivnih lokacija Oružanih snaga BiH".

Vlada Srpske zadužuje Ministarstvo saobraćaja i veza i "Aerodrome Republike Srpske" da podnesu zahtjev Predsjedništvu BiH da se dio nekretnina, koje su u faktičkoj vlasti Aerodroma Banjaluka, proglasi kao neperspektivna vojna imovina, a nakon toga će nadležni organi sprovesti postupak u skladu sa važećim propisima, da bi se ove nekretnine uknjižile kao vlasništvo "Aerodroma Republike Srpske".

Zadužuju se Ministarstvo saobraćaja i veza i "Aerodromi Republike Srpske" da pokrenu proceduru za uknjižbu nekretnina potrebnih za odvijanje djelatnosti aerodroma u Banjaluci u korist preduzeća "Aerodromi Republike Srpske", saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske zadužuje sve odgovorne iz Republike Srpske da pitanje perspektivne i druge vojne imovine rješavaju isključivo primjenom član 72. stav 2. Zakona o odbrani BiH, a da se pitanje neperspektivne vojne imovine na osnovu Zakona o kriterijumima o raspodjeli ove imovine, reguliše posebnim Sporazumom između Savjeta ministara i vlada Srpske i Federacije BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima.
U primjeni postojećeg Zakona o komunalnim djelatnostima uočeni su određeni problemi u radu pojedinih komunalnih preduzeća, prvenstveno onih koja se bave proizvodnjom i isporukom toplotne energije, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

Izgradnja novih toplana i prelazak na korišćenje novih energenata, prvenstveno bio-mase, te izgradnja postrojenja koja rade na principu kogeneracije, učestali zahtjevi korisnika za prestanak korišćenja grijanja, odnosno isključenje sa gradskih sistema u zgradama gdje postoji jedinstven tehničko-tehnološki sistem i etažna svojina, zahtijevaju nova zakonska rješenja kojima će se stvoriti pravni osnov za regulisanje međusobnih odnosa svih učesnika u obavljanju komunalnih djelatnosti.

Oblast komunalne djelatnosti upravljanja kablovskim kanalizacijama za komunikacijske kablove i sisteme kod kojih u praksi u većini slučajeva na terenu postoje izgrađene mreže, ali nisu uvedene u važeći pravni okvir.

Uzeti su u obzir i postojeći propisi o zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti, kao i princip ekonomičnosti, raspoloživi domaći resursi i energenti, te niz drugih mjera koje bi uz manje troškove za korišćenje komunalnih usluga trebalo da povećaju komfor života i stanovanja, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

PREDLOŽITI RADNU GRUPU ZA PRIPREMU NACRTA ZAKONA O SOCIJALNOM STANOVANJU

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica na implementaciji projekata u oblasti socijalnog stanovanja i zadužila Ministarstvo da predloži radnu grupu za pripremu nacrta Zakona o socijalnom stanovanju.

U radu radne grupe učestvovali bi predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i jedinica lokalne samouprave.

Vrijednost projekta "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja" putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja /CEB‐dva/ na području Republike Srpske je oko 29,2 miliona evra, od čega su 18,1 milion evra kreditna sredstva.

Od ukupno 624 stambene jedinice, na teritoriji Republike Srpske projektom je predviđena izgradnja 494 stana i 130 jedinica za smještaj u domove penzionera i gerijatrijske ustanove, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Projekat "Izgradnja 438 stanova u stambenim zgradama za lokalnu integraciju izbjeglica i raseljenih lica u BiH /BH3/" je 20. novembra 2014. godine odobrila skupština donatora u iznosu od 12,3 miliona evra donacije, da bi 1. decembra 2016. godine odobrila povećanje granta, tako da vrijednost iznosi 13,8 miliona evra donacije.

U Republici Srpskoj, u skladu sa povećanim obimom sredstava, umjesto 252, gradiće se 284 stana.

U okviru ova dva projekta, u Republici Srpskoj je predviđena izgradnja ukupno 778 jedinica.

Ministri su donijeli i Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Republike Srpske u Banjaluci, Stanarima, Višegradu i Nevesinju.

Vlada je dala saglasnost da se izvrši privatizacija 44 stana u svojini Republike Srpske u Banjaluci, Stanarima, Višegradu i Nevesinju, koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

Privatizacija stanova se vrši otkupom u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova. Pravo otkupa imaju lica za koja je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica revizijom utvrdilo da ispunjavaju uslove za korišćenje ovih stanova po osnovu prava na alternativni smještaj u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, a izjasnili su se da žele otkup stanova.

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas i Informaciju o potrebi finansijske pomoći Fudbalskom klubu "Borac" Banjaluka, te mu odobrila finansijsku pomoć u iznosu od 100.000 KM iz budžetske rezerve i za realizaciju ovog zaključka zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo porodice, omladine i sporta.

(Srna)