Vlada RS: Bez podrške sporazumima koji ugrožavaju nadležnost RS

17:23, 09.02.2018.
Thumbnail

Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je danas da nikada nije podržalo, niti će ubuduće podržati bilo kakve sporazume kojima bi bila ugrožena nadležnost organa i institucija Srpske i stvorene pretpostavke djelovanja izvan okvira ustavnih nadležnosti i zakonskih ovlašćenja.

Najoštrije demantujući ponovno pisanje portala "Kapital" u vezi sa navodnim novim nadležnostima Centralne banke BiH u oblasti nadzora bankarskog sektora, iz Ministarstva navode da će aktivno učestvovati u osavremenjavanju sporazuma kojim se uređuje razmjena informacija između svih organa i institucija koje imaju pojedinačne uloge, ali zajedničke interese u očuvanju stabilnosti finansijskog sektora, te poštujući ovlašćenja i nadležnosti svake od njih, i dalje promovisati njihovu saradnju.

"Ukazujemo na nedvosmislene odredbe člana sedam Zakona o bankama Republike Srpske, koje Agenciju za bankarstvo Srpske, radi obavljanja i unapređenja njene nadzorne funkcije, obavezuju na saradnju sa Agencijom za bankarstvo FBiH, Centralnom bankom BiH, Agencijom za osiguranje depozita u BiH i drugim nadležnim regulatornim organima, za koje potrebe Agencija zaključuje sporazume o saradnji i razmjeni informacija, uz izvršavanje obaveza čuvanja poslovne tajne", pojašnjavaju iz Ministarstva.

Istim zakonom, kako se dodaje, utvrđena je obaveza saradnje posebno u pitanju nadzora međuentitetskog poslovanja banaka, uzimajući u obzir slobodu poslovanja banaka u oba entiteta.

"U oblasti nadzora nad sistemskim bankama zakon eksplicitno obavezuje Agenciju za bankarstvo Srpske da utvrdi listu sistemskih banaka i daje joj diskreciono pravo da, u odnosu na te banke, utvrdi posebne regulatorne zahtjeve koji se odnose na kapital, izloženost rizicima, likvidnost i slično, a sve u skladu sa međunarodnim standardima preventivnog djelovanja supervizora u cilju smanjenja sistemskih rizika", navodi se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva je saopšteno da je u interesu Republike Srpske, njenih građana, privrednika i javnih institucija nesmetano izvršavanje obaveza nadležnih organa, zbog čega Ministarstvo poziva medije da se suzdrže od proizvoljnih tumačenja zakona, standarda i pravila struke u oblasti finansijskog nadzora.

"Svako pisanje medija kojima se obavezna profesionalna saradnja nadležnih organa u oblasti finansijskog sektora uporno nastoji neistinito prikazati kao prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH smatramo tendencioznim i zlonamjernim", navode iz Ministarstva finansija Srpske.

(Srna)