Vlada probila još jedan rok za smanjenje plata u javnom sektoru

  • 18.09.2017.19:13

"Novi rok za izradu registara je septembar, za usvajanje operativnih planova oktobar 2017."

Tako su u Vladi obećali krajem prošle godine – ali će rokovi ponovo biti probijeni, priznaju u Ministarstvu finansija. U dogovoru sa MMF-om, trebalo je da Srpska napravi Operativni plan za smanjene ukupne potrošnje na plate – a tekstom se predviđa smanjivanje broja zaposlenih i ograničavanje plata i uvođenje moratorijuma na zapošljavanje u javnom sektoru.

Od toga za sada nema ništa, kažu u Vladi, jer prije operativnog plana treba da se prebroji koliko ima zaposlenih.

"Republika Srpska je dostavila sve potrebne podatke za izradu Registra zaposlenih Republike Srpske, ali kašnjenje u izradi Registara proizlazi iz činjenice da isto nisu uradili drugi nivoi vlasti u BiH, sa čim je upoznat i MMF", saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.

To je, inače, drugi put da Vlada prolongira izradu Operativnog plana za smanjenje ukupne potrošnje na plate. I dok su tu njihovu namjeru ekonomisti obrazložili kao smanjenje plata na mala vrata i to kao uslov za buduće tranše MMF-a, vlasti su konstantno demantovale tu priču.

"Naše osnovno opredjeljenje je da će se plate, ukupan fond plata kao dio bruto društvenog proizvoda u narednom trogodišnjem periodu smanjiti u odnosu na ono što imamo. Hoću da javno kažem da Vlada apsolutno ne razmišlja nikakvu varijantu odnosno mogućnost smanjenja plata zaposlenih u javnom sektoru", rekao ministar finansija u Vladi RS Zoran Tegeltija.

I bez toga, plate su ipak smanjene – i to kroz minuli rad u decembru prošle godine. To što su vlasti, očigledno, još jednom sami sebi produžili rokove, ekonomisti pravdaju nekim drugim kašnjenjima.

"Ono što je očigledno je da zastoj u priči sa MMF-om je, sa svoje strane, dao Vladi pravo da i oni kasne sa svojim dokumentima, a ne razumjevajući da ti dokumenti i te uštetede treba da budu, u stvari, polazna osnova da bi praktično se se počele uštede kreirati i na svim drugim nivoima", rekao je ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

vlcsnap-2017-09-18-19h11m57s33

Prije operativnog, Vlada Srpske je prošlo ljeto usvojila Strateški plan za smanjenje potrošnje na plate. Tako su, na osnovu podataka iz 2015. godine, napravili procjenu da se iz budžeta Srpske za plate izdvaja oko 700 miliona maraka, samo za obrazovanje 244, policiju 123 miliona. Operativnim planom koji još nije usvojen, ti iznosi bi trebalo da budu manji.