Vlada će pomoći u sanaciji štete i u domaćinstvima i u poljoprivredi

14:58, 22.03.2018.
Thumbnail

Vlada Republike Srpske razmatrala je izvještaje premijerke Srpske, Željke Cvijanović i resornih ministarstava o situaciji na poplavljenim područjima.

Cvijanovićeva je rekla da je Vlada u stalnom kontaktu sa načelnicima opština, koje su zadesile poplave i najavila da će i ovaj put učiniti sve što je u njenoj moći kako bi bile sanirane štete i u domaćinstvima i u poljoprivredi.

"Zadužili smo Direkciju za obnovu i izgradnju da zajedno sa jedinicama lokalne samouprave načini procjenu štete kako bi se pomoglo u sanaciji objekata koji su poplavljeni. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će, takođe, uz pomoć jedinica lokalne samouprave napraviti procjenu štete i planiramo pomoć i poljoprivrednicima", naglasila je predsjednica Vlade Srpske.

Nakon potrebnih analiza, kako je naglasila, biće definisan iznos sredstava potrebnih za sanaciju.

Vlada je informisana i da se kod Srpca očekuje porast vodostaja rijeke Save, ali da ni tada situacija neće biti alarmantna.

Rijeke Sana i Una su u svojim vodotokovima i od njih više ne prijeti opasnost jer se pretpostavlja da su ove rijeke dostigle svoj maksimum.

Ministar uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić rekla je da je Ministarstvo zaduženo da sa lokalnim zajednicama prikupi pokazatelje o operativnim troškovima nastalim prilikom poplava, nakon čega će svi podaci biti prezentovani Vladi.

Rešićeva je istakla da je Vlada na današoj sjednici utvrdila Prijedlog pravilnika o sufinansiranju projekata u izrazito nerazvijenim opštinama.

"Budžetom je predviđen grant od 2.300.000 KM za finansiranje izrazito nerazvijenih lokalnih zajednica. Od ovih sredstava, dva miliona KM planirana su za redovno finansiranje izrazito nerazvijenih opština, dok je 300.000 KM planirano za sufinansiranje projekata u ovim lokalnim samoupravama", naglasila je Rešićeva.

Ona je dodala da projekti mogu biti iz oblasti poljoprivrede proizvodnje, ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, zdravstvene zaštite stanovništva, pomoći socijalno ugroženima, obrazovanja, sporta, kulture, pomoći u izgradnji vjerskih objekata.

"Predloženo je da maksimalni iznos sredstava za sufinansiranje bude do 30.000 KM. Kod dodjele sredstava biće nemoguće da jedna opština iz dva izvora budžeta dobije podršku za isti projekat", objasnila je Rešićeva.

Zakonsko uređenje kritične infrastrukture u Srpskoj

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj, kojim se uređuje ova oblast, sektori i upravljanje, te predviđa izrade analize rizika.

Ovim zakonskim rješenjem uređuje se obaveza izrade bezbjednosnog plana objekata iz sektora kritične infrastrukture, bezbjednosni koordinator i bezbjednosni menadžer za kritičnu infrastrukturu, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Nacrtom je definisana i saradnja sa drugim subjektima kritične infrastrukture, postupanje sa zaštićenim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje zaštitu u ovoj oblasti.

"Imajući u vidu važnost objekata kritične infrastrukture, njihova zaštita je od značaja za funkcionisanje Republike Srpske. Јedan od razloga za donošenje zakona je i preuzimanje pravnih izvora EU, odnosno usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa propisima EU", navedeno je u saopštenju.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o isplati akontacije finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave od 500.000 KM.

Po 15.151 KM dodijeljeno je nerazvijenim opštinama Bratunac, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Pelagićevo, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo.

Sredstva u istom iznosu dodijeljena su i izrazito nerazvijenim opštinama Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Јezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.

Vlada je dala saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica.

"Protokolom bi trebalo biti regulisano pružanje stručne pomoći izbjeglim i raseljenim licima u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige na teritoriji Federacije BiH", dodaje se u saopštenju.

RUGIP je zadužen da obezbjedi kancelarije u okviru Područnih jedinica i obezbjedi stručnu pomoć licima pravne struke koje angažuje Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o planiranom održavanju manifestacije "Dani Republike Srpske u Sankt Peterburgu" u maju.

U toku trajanja ove manifestacije predviđen je i sastanak zajedničke radne grupe vlada Republike Srpske i Sankt Peterburga, kao i otvaranje kancelarije Predstavništva Srpske u Ruskoj Federaciji u Sankt Peterburgu, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Na pripremama za realizaciju manifestacije predstavljanja Srpske u oblasti kulture "Dani Republike Srpske u Sankt Peterburgu" rade Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, u koordinaciji sa Predstavništvom Republike Srpske u Rusiji.

Pripremu rade na osnovu Protokola o saradnji između Sankt-Peterburga /Rusija/i Republike Srpske /BiH/ od 1. juna prošle godine i "Mape puta aktivnosti za realizaciju spiska prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga i Republike Srpske za period od 2017. do 2019. godine".

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu trgovine i turizma na plan utroška 100.000 KM u ovoj godini, tekući grant za zaštitu potrošača.

Sredstva se raspoređuju u svrhu sufinansiranja režijskih i materijalnih troškova rada udruženja za zaštitu potrošača koja su upisana u Evidenciju, a koja se vodi u Ministarstvu trgovine i turizma, na osnovu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja evidencije udruženja za zaštitu potrošača, i to u jednakim mjesečnim iznosima po 500 KM.

Sredstva se raspoređuju i u svrhu finansiranja projekata koje realizuju udruženja za zaštitu potrošača u cilju podizanja javne svijesti potrošača i trgovaca o njihovim pravima i obavezama, u preostalom iznosu.

Vlada Republike Srpske danas je dala pozitivno mišljenje na prijedlog revidirane Strategije BiH za rad na predmetima ratnih zločina, uz napomenu da njena realizacija zavisi isključivo od nosilaca pravosudnih funkcija na nivou BiH.

Prijedlog revidirane Strategije razmatran je i na sjednici Tima za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženja nestalih lica koja je održana prošlog mjeseca. Pozitivno mišljenje na tekst revidirane Strategije su dali i predstavnici udruženja od javnog interesa koja su proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na sjednici je prihvaćen tekst Nacrta sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija BiH, Srbije, Crne Gore i BЈR Makedonije, a Ministarstvo saobraćaja i veza Srpske je zaduženo da Ministarstvu komunikacija i transporta BiH dostavi mišljenje po pitanju predloženog Nacrta sporazuma.

Vlada je usvojila i informaciju o aktivnostima koje se sprovode u okviru projekta "Podrška kancelariji Državnog IPA koordinatora u uspostavljanju Državnog odbora za investicije".

Polazeći od činjenice da su za infrastrukturne projekte u Republici Srpskoj isključivo nadležne institucije Srpske, Vlada je istakla da je u svim fazama procesa izrade jedinstvene prioritetne liste infrastrukturnih projekata neophodno uključiti institucije Srpske.

Navedeno je i da odluka o prioritetnim infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj, za koje se kreditno zadužuje i obavezuje na servisiranje duga Republika Srpska, može biti donesena isključivo unutar institucija Srpske.

Vlada Srpske smatra da je s ciljem budućeg sprovođenja aktivnosti vezanih za finansiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata posredstvom finansijskih instrumenata EU, neophodno riješiti pitanje funkcionisanja takozvanog "Državnog odbora za investicije" u skladu sa Ustavom i zakonom definisanim nadležnostima institucija u BiH, te sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

U tom kontekstu Vlada Srpske zahtijeva od Savjeta ministara BiH da stavi van snage odluku o uspostavljanju tog odbora za investicije, te da pristupi izradi nove odluke usklađene sa Ustavom i zakonima definisanim nadležnostima institucija u BiH i u skladu sa sistemom koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

(Srna)