Ponos namjenske industrije bivše Jugoslavije: Srbija modernizuje čuveni tenk M-84

  • 09.10.2020.10:48

Tenk M-84, predstavljen 1984. godine, bio je ponos namjenske industrije bivše Jugoslavije. Do 1991. godine napravljeno su 652 komada tenka za koji su dijelovi izrađivani širom bivše zajedničke države, a finalna montaža obavljana u "Đuri Đakoviću" u Slavonskom Brodu.

Među 250 fabrika iz bivše Jugoslavije, koje su učestvovale u proizvodnji dijelova, bh. firme bile su među najvažnijim dobavljačima dijelova. "Famos" je bio zadužen za pogon, sarajevski "Zrak" za optičke sisteme, "Pretis" za granate, "Bratstvo" Novi Travnik za top, banjalučki "Rudi Čajevec" za elektroniku…

Rat na prostoru bivše Jugoslavije prekinuo je proizvodnju M-84, iako je širom svijeta bilo mnogo kupaca zainteresiranih za jugoslovenski tenk. Kasnije se mnogo govorilo o obnavljanju proizvodnje, ali je to težak zadatak za devastiranu industriju od Triglava do Đevđelije.

Stoga se zemlje ex-yu, koje su u svom naoružanju zadržale M-84, moraju zadovoljiti modernizacijom postojećih primjeraka. Tako je Vojska Srbije ovih dana predstavila prototip modernizovanog tenka pod oznakom M-84 AS1.

Konstruktorska ispitivanja modernizovanog tenka M-84 AS1, prema riječima dr. Nenada Miloradovića, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, veoma su obiman poduhvat, koji podrazumijeva veliki broj modernizovanih i dodatih podsistema na tenk.

Cilj je povećanje nivoa zaštite tenka protiv najsavremenijih tipova protivoklopnog naoružanja, kao i povećanje "situacione svjesnosti" posade i opremljenosti komandira tenka.

"Osim komandno-informacionog sistema i odgovarajućih komunikacionih i računarskih sistema, tenk je opremljen i novom daljinski upravljanom borbenom stanicom, koja mu daje potpuno novi kvalitet u borbi i pruža znatno veći nivo zaštite i borbene efikasnosti", rekao je Miloradović.

Dodao je da to nije kraj razvoja, jer se paralelno radi na "Fazi 2", označenoj kao modernizovani tenk M-84 AS2, koja podrazumijeva još nekoliko novih podsistema.

Tagovi: