Predsjednik Vlade Slovačke

Pelegrini: NATO će možda promijeniti oblik saradnje sa "vojskom Kosova"

09:42, 01.06.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Predsjednik Vlade Slovačke Peter Pelegrini poručio je da Priština mora da shvati da transformacija kosovskih bezbjednosnih snaga u takozvanu vojsku Kosova može da znači i promjenu mandata saradnje NATO-a sa tim jedinicama.

"Većina država članica NATO-a osudila je ovaj korak Prištine i pozvala je da eventualni proces transformacije svoje vojske izvrši u skladu sa sopstvenim ustavom, što podrazumijeva i saglasnost srpske zajednice", rekao je Pelegrini za Politiku.

On je istakao da je diskusija o ovom mandatu u okviru NATO-a u toku i da će Slovačka, koja je članica Alijanse, zadržati svoj konzistentan stav.

Pelegrini je istakao da može da garantuje da će Slovačka na međunarodnom polju i u budućnosti nedvosmisleno istupati protiv jednostranih rješenja koja ugrožavaju povjerenje između dvije strane.

Prema njegovim riječima, transformacija kosovskih bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova je bila kršenje međunarodnih sporazuma i samog kosovskog ustava iz čega proizilazi i nesaglasnost Slovačke sa ovim korakom.

"Rado bih istakao da to sigurno nije samo naš stav. Velika većina država članica EU i NATO, uključujući i države koje su priznale nezavisnost Kosova je osudila ovaj postupak Prištine", rekao je Pelegrini.

Pelegrini je napomenuo da Beograd može da nastavi da računa na podršku Bratislave u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije.