Evropska slobodna alijansa

Lužički Srbi žele da formiraju svoj parlament u Njemačkoj

21:39, 05.11.2018.
Izvor: novosti.rs
Thumbnail
Lužički Srbi formiraće svoj autonomni parlament, koji su izabrali na referendumu, saopštila je danas Evropska slobodna alijansa (Europe Free Alliance).

“Lužički Srbi su iskoristili svoje pravo na samoopredjeljenje: tražili su demokratski legitimisan parlament - Srpski Sejm o kojem su juče glasali na dobrovoljnom referendumu. Cilj izbora je da omogući Lužičkim Srbima pravo na samoopredjeljenje u kulturnim i obrazovnim pitanjima, volju da preuzme odgovornost i da na taj način sudeluju u kreiranju svoje budućnosti”, navodi se na Fejsbuk stranici EFA-e.

Dodaje se da su izbori održani “pod međunarodnim nadzorom i prisustvovalo im je ukupno osam posmatrača”.

“Referendum o stvaranju Srpskog sejma održan je bez ikakvih problema pa će se 17. novembra održati konstitutivna sjednica prvog demokratski slobodno i tajno izabranog parlamenta u gradu Šlajfe. Sljedeći koraci u parlamentu biće početak pregovora za priznavanje parlamenta kao javnog tijela, te predlaganje novih sporazuma o kulturnoj i obrazovnoj autonomiji”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da je za taj “uspeh” zaslužna članica EFA-e Lužička alijansa.

“EFA čestita rođenje parlamenta. Nastavićemo odbranu svih oblika samoodređenja”, poručuje se u saopštenju.

Lužička alijansa (Lausitzer Allianz) djeluje u njemačkim pokrajinama Saksonija i Brandenburg, u kojima živi oko 60 hiljada Lužičkih Srba. Pripadaju zapadnoslovenskoj grupi naroda, a konfesionalno su većinom protestanti i katolici.

Starija organizacija Lužičkih Srba “Domovina” optužila je ranije Lužičku alijansu za separatizam, uz ocjenu da se krupne promjene na polju autonomije mogu ostvariti samo u saradnji sa vlastima.