Vučić otkrio: Ovo je posljednja želja i amanet koje je patrijarh ostavio Srbima

15:23, 22.11.2020.
Izvor: novosti.rs
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom govoru na sahrani je rekao koja je bila posljednja Irinejeva želja.

- Njegova svjetost je sklopio oči sa samo jednom željom da njegov hram i njegov san nikada ne porušimo i da se u hramu okupljamo u ljubavi i miru - objavio je Vučić patrijarhovu posljednju želju.

- On je podigao ovaj Hram, uložio je vjeru i ljubav, strpljenje i volju, da njega nije bilo, ovo bi se gradilo još decenijama - dodaje Vučić.

- Vjerovali smo mu, zato moramo da vjerujemo i danas da ćemo imati iste puteve, planove, vjeru i ljubav. Moramo pamtiti mjesto gdje je ovakva gromada stajala, one ukrašavaju narod, po raskošnosti, po divljenju, prostim rječnikom rečenicom ostavio je divna djela iza sebe - rekao je Vučić.