Vlada Srbije

U Srbiji popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine

17:24, 21.11.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Srbije utvrdila je danas Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, kao i Prijedlog izmjena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Popisom će biti utvrđen ukupan broj stanovnika, domaćinstava i stanova u Srbiji i njihov raspored po upravnim okruzima, gradovima, opštinama i naseljenim mjestima, saopšteno je iz vladine Kancelarije za saradnju sa medijima.

Biće obezbijeđeni pouzdani podaci o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obilježjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja.

Predviđeno je da ovaj popis bude posljednji koji se sprovodi na tradicionalan način - neposrednim pojedinačnim popisivanjem svih lica, domaćinstava i stanova, jer je realno očekivati da će u narednom periodu biti stvoreni uslovi za sprovođenje popisa na bazi registara.

Usvojenim Prijedlogom izmjena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti se sveobuhvatnije definiše šta sve podrazumijeva izborna kampanja.

Političkim subjektima biće zabranjeno da za izbornu kampanju koriste sredstva budžeta Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave kojima kandidati na izborima i izbornim listama, kao javni funkcioneri, službenici ili neposredno izabrana lica raspolažu za potrebe obavljanja svojih službenih dužnosti.

Zabranjeno je i korišćenje drugih javnih resursa, uključujući službene prostorije, vozila, veb-sajtove i inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih ustanova i javnih preduzeća, osim javnim funkcionerima koji ih koriste radi zaštite lične bezbjednosti, ukoliko je takva upotreba uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbjednosti funkcionera.

Politički subjekat može da koristi za izbornu kampanju prostorije i usluge organa i organizacija organa javne vlasti ukoliko su dostupne pod jednakim uslovima svim političkim subjektima, na osnovu javno dostupne odluke tih organa i organizacija i pod uslovom da oni mogu da obezbijede korišćenje prostorija i usluga tokom izborne kampanje svakom političkom subjektu koji je za to pravovremeno iskazao interesovanje.

Predloženim izmjenama predviđeno je ko i na koji način može pokrenuti postupak za utvrđivanje povreda zakona u izbornoj kampanji pred Agencijom za borbu protiv korupcije, kao i rokovi u okviru kojih Agencija mora da postupi.