Skupština Srbije

TIJANIN zakon: DOŽIVOTNA robija za UBICE djece

11:22, 21.05.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Skupština Srbije usvojila je izmjene Krivičnog zakonika, kojim se za najteža krivična djela uvodi doživotna kazna zatvora i to za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloljetnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, čime je u ovaj dokument ugrađen takzvani "Tijanin zakon".

Doživotna kazna za ova djela propisana je umjesto kazne zatvora od 30 do 40 godina, što je u skladu sa prijedlogom Fondacije "Tijana Jurić", čiji osnivač je Igor Jurić, otac svirepo ubijene djevočice Tijane. 

Doživotna kazna zatvora proširena je i na sva druga krivična djela za koja je prema važećem zakonu predviđena kazna od 30 do 40 godina, prenose beogradski mediji. 

To su djela poput ubistva predstavnika najviših državnih organa, teških djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, udruživanja radi vršenja krivičnih djela, genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika i terorizma. 

Predviđeno je da osuđenik na doživotni zatvor može uslovno da bude otpušten nakon izdržanih 27 godina zatvora, ali to se ne odnosi na osuđenog za ubistvo djece, trudnica i nemoćnih lica. 

Zakonom su predviđene i strože kazne za povratnike počinilaca krivičnih djela. 

Pooštravaju se kazne za zlostavljanje i mučenje, nasilje u porodici, poresku utaju, ubijanje i zlostavljanje životinja, sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje, napad na službeno lice u trenutku vršenja službene radnje, učestvovanje u grupi koja sprečava službeno lice u vršenju službene radnje i nasilničko ponašanje na sportskim utakmicama. 

Zakon je usklađen sa globalnim standardima u oblasti borbe protiv pranja novca i borbe protiv terorizma. 

Uvodi se i novo krivično djelo - napad na advokate, što je bio prijedlog Advokatske komore Srbije. 

Glasanju je prisustvovao osnivač Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić.