Sastanak Trivić-Radović

Zaštititi interes djece

13:38, 18.09.2019.
Izvor: Srna
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić i ombudsman za djecu Srpske Dragica Radović konstatovali su na današnjem sastanku da su ciljevi Ministarstva i Institucije ombudsmana podudarni, što je u najboljem interesu djece.

Na sastanku je razgovarano i o primjeni Protokola o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u vaspitno-obrazovnom sistemu Republike Srpske, koji su potpisali ministar prosvjete i kulture i ministar unutrašnjih poslova.

Trivićeva je pojasnila je da je cilj ovog protokola da unaprijedi društvenu brigu o djeci i da ih zaštiti ukoliko dođe do vršnjačkog nasilja, te da preciznije odredi korake koje škole treba da preduzmu, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske.

Radovićeva je ukazala na potrebu donošenja programa čiji bi smisao bio zaštita zdravlja djece kroz vaspitno-obrazovni rad, kao i podzakonskog akta o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika.