Ustavni sud Republike Srpske

Zakon o zaštiti žrtava ratne torture je ustavan

19:37, 13.09.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Zakon o zaštiti žrtava ratne torture je ustavan i u njemu nema povrede vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka, presudio je Ustavni sud Republike Srpske.

Sud nije prihvatio zahtjev Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture.

"Ovakvu odluku Vijeće je donijelo s obzirom na činjenicu da Klub delegata bošnjačkog naroda nije naveo, niti obrazložio koji je od vitalnih nacionalnih interesa povrijeđen Zakonom o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno u čemu se u konkretnom slučaju ogleda povreda vitalnog nacionalnog intresa bošnjačkog naroda", navodi se u obrazloženju Ustavnog suda RS.

Thumbnail

Amandmanima, koalacija Domovina u Narodnoj skupštini RS, tražila je da Zakon obuhvata i lica koja žive u Federaciji BiH, da se prihvataju dokumenti i mišljenja institucija i udruženja logoraša iz Federacije BiH, kao i da se ne ograničava rok za podnošenje zahtjeva za sticanje statusnih prava po ovom zakonu, od dana njegovog stupanja na snagu. Amandmani nisu dobili podršku. 

Iz Udruženja žena žrtava ratne torture poručuju da je i odluka Ustavnog suda RS potvrdila da su bili na pravom putu. Božica Živković Rajilić kaže da je ovakav zakon potreban Srpskoj i svim žrtvama. 

"Poštujemo svaku žrtvu, jedino što nisu srpske žrtve bile zvanično priznate. Ovim zakonom se obuhvataju sve žrtve, pa i srpske koje su najmanje prava ostvarile. Ustavni sud je u pravu da zakon nije diskriminatorski. Mali broj žrtava je i živ poslije 23 godine", kaže Božica Živković Rajilić iz Udruženja žena žrtava ratne torture. 

Narodna skupština usvojila je Prijedlog zakona kojim je predviđeno da žrtve seksualnog nasilja koje su bile u zarobljeništvu imaju mjesečnu naknadu od 174 marke, dok će žrtve koje su nasilje pretrpjele na drugi način imati mjesečnu naknadu 130 maraka. Žrtve koje su preživjele najteže oblike seksualnog nasilja, s obzirom na težinu posljedica, imaće mjesečna primanja od 300 maraka. 

Nakon više od 22 godine, Zakon je usvojila Narodna skupština krajem januara. Time je  ispravljena nepravda prema ženama žrtvama rata, koje će konačno dobiti status civilnih žrtava rata i moći će da ostvare pravo na invalidninu, zdravstveno osiguranje, mogućnost banjske rehabilitacije, te podsticaje u projektima zapošljavanja i samozapošljavanja.