Željka Cvijanović

Za vrijeme vanrednog stanja doneseno 19 uredbi

17:38, 21.05.2020.
Izvor: Srna
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je tokom trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj, u skladu sa ustavnom procedrom, doneseno ukupno 19 uredbi.

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva je navela da je donesena Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, koju je izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a predlagač je bila Vlada Republike Srpske.

Cvijanovićeva je pojasnila da je ova uredba stupila na snagu 7. aprila, a cilj njenog donošenja, kako je to i obrazloženo od predlagača, bio je sprečavanje širenja dezinformacija s ciljem manipulacije postojećim stanjem i izazivanja panike stanovništva, što bi posljedično otežalo rad institucija u borbi protiv epidemije i umanjilo mogućnost stanovništva da dobije tačne informacije, što je od presudnog značaja u ovakvim kriznim situacijama.

Ona je podsjetila da su slična pravna rješenja donijele ili su već imale u svojim zakonskim aktima sve zemlje regiona, ali i određene članice EU.

Prema njenim riječima, druga je Uredba sa zakonskom snagom o prestanku važenja Uredbe sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja, koja je donesena na prijedlog Vlade 16. aprila.

"Ova uredba je donesena na osnovu procjene da se propisane mjere za suzbijanje širenja epidemije u najvećoj mjeri poštuju, te da se smanjila mogućnost kako za manipulaciju informacijama, tako i za narušavanje reda i mira i izazivanja nereda u uslovima epidemije, odnosno vanrednog stanja", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, treća je Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske, koju je izradilo Ministarstvo pravde, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 6. aprila, a stupila je na snagu 7. aprila.

"Njena svrha je regulisanje rokova i provođenja sudskih postupaka za vrijeme trajanja vanrednog stanja, s ciljem zaštite zdravlja, ali i prava građana u već započetim sudskim postupcima, posebno u kontekstu suspenzije propisanih rokova za provođenje procesnih i materijalnih radnji, izuzev kada je riječ o hitnim postupcima koji su Uredbom precizno definisani", pojasnila je Cvijanovićeva.

Četvrta je Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19 izazvane virusom korona,
koja je donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila, a stupila je na snagu dan poslije, 11. aprila.

"Njome je propisan set poreskih mjera za vrijeme vanrednog stanja s ciljem ublažavanja ekonomskih posljedica, te smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika do kojeg je došlo usljed epidemije. Ove mjere odnose se na produženje roka za podnošenje godišnjih poreskih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i slično, a njihovi korisnici su subjekti koji su ili zbog posljedica pandemije ili zbog donesenih mjera morali prestati sa poslovnim aktivnostima, ili su suočeni sa ozbiljnim problemima u svom poslovanju", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je, uz produženje rokova za plaćanje poreskih obaveza, posebno važna predviđena mjera podrške privredi i obezbjeđenje sredstava za isplatu plata, doprinosa i poreskih obaveza za mart, odnosno april ove godine iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima je peta uredba, a predložilo je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, odnosno Vlada Republike Srpske. Ova uredba donesena je 10. aprila, a stupila je na snagu 11. aprila.

"Njome se, s ciljem zaštite zdravlja građana, ali i njihovih prava u okviru upravnih postupaka i postupaka regulisanim posebnim materijalnim propisima za vrijeme vanrednog stanja, reguliše niz pitanja vezanih za rokove, te procesne i materijalne radnje u okviru upravnih i postupaka uređenih posebnim materijalnim propisima", objasnila je predsjednik Republike.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović navela je da je šesta uredba, koja je donesena za vrijeme vanrednog stanja u Srspkoj usljed pandemije virusa korona, Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva je podsjetila da je ova uredba donesena na osnovu prijedloga Ministrastva prosvjete i kulture, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila, a na snagu je stupila 11. aprila.

"Njome je obezbijeđen pravni okvir za nastavak nastavnog procesa u vanrednim okolnostima i uspješno okončanje školske godine u osnovnim školama, te regulisala i druga pitanja, poput izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi ili viši razred naredne školske godine. Posebno važno bilo je uvođenje instituta nastave na daljinu, posredstvom različitih sredstava elektronske komunikacije i definisanje načina ocjenjivanja đaka s ciljem uspješnog okončanja školske godine", istakla je predsjednik Republike.

Sedma je Uredba sa zakonskom snagom o izmjeni i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koja je donesena, takođe, 10. aprila, te istog dana objavljena u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupila je na snagu 11. aprila.

"Njome je izvršena intervencija u sferi srednjeg obrazovanja, kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa posredstvom učenja na daljinu i okončanje ove školske godine, te riješila i neka druga pitanja, od utvrđivanja modaliteta ocjenjivanja đaka i zaključenja ocjena, do pitanja moguće izmjene školskog kalendara ili upisa đaka u prvi, odnosno više razrede srednjih škola u narednoj školskoj godini", istakla je Cvijanovićeva u obraćanju poslanicima.

Prema njenim riječima, naredna je Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja naknada za priređivanje igara na sreću, koja je donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske, 10. aprila, istog dana objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupila je na snagu narednog dana.

"Ova uredba donesena je s ciljem da se priređivači igara na sreću, kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti usljed pandemije, oslobode obaveza plaćanja najniže propisanih iznosa naknada iz Zakona o igrama na sreću, srazmjerno vremenu trajanja zabrane u konkretnom mjesecu, a olakšica se odnosi na one priređivače koji ne obavljaju djelatnost usljed propisanih mjera i za koje nije utvrđeno kršenje predmetne zabrane", istakla je Cvijanovićeva.

Deveta je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o visokom obrazovanju
koju je izradilo Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 24. aprila, istog dana objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske", a stupila je na snagu narednog dana.

"Njome se intervenisalo u oblasti visokog obrazovanja kako bi se omogućio nastavak nastavnog procesa u ovoj akademskoj godini kroz institut nastave na daljinu, te utvrdili modaliteti rješavanja i drugih pitanja, poput ispitnih rokova, kako bi se akademska godina uspješno okončala, a studentima omogućilo da izvršavaju svoje obaveze", pojasnila je predsjednik Republike.

Ona je navela da je deseta Uredba sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske, koju je pripremilo Ministarstvo finansija, a predlagač je Vlada Republike Srpske.

Uredba je donesena 15. aprila, a na snagu je stupila po objavljivanju u "Službenom glasniku" 16. aprila.

Predsjednik Republike je rekla da je njome regulisano pitanje obnove Republike Srpske i nadoknade štete prouzrokovane pandemijom i mjerama koje su donesene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona, te definiše status, upravne organe, način djelovanja, prava i obaveze, izvore finansiranja, vršenje nadzora, te druga relevantna pitanja u vezi sa Fondom solidarnosti, koji je, sa svojim proširenim ovlaštenjima i kapacitetima, u skladu sa zahtjevima postojeće situacije izazvane pandemijom virusa korona, zamijenio Fond solidarnosti uspostavljen 2014. godine nakon velikih poplava.

Naredna, jedanaesta je Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, donesena na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, odnosno Vlade Republike Srpske 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

"Njome se reguliše niz pitanja u vezi sa provođenjem epidemiološkog nadzora, u kategoriju zaraznih bolesti svrstava se i oboljenje izazvano visurom korona - kovid-19, propisuju ovlaštenja za donošenje opštih i posebnih mjera nadzora i sprečavanja širenja ovog zaraznog oboljenja, propisuju prava i obaveze kako subjekata koji sprovode nadzor, tako i onih na koje se predmetne mjere odnose, te propisuju i određene sankcije za eventualno kršenje propisanih zaštitnih mjera", navela je Cvijanovićeva.

Dvanaesta je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
koju je, takođe, izradilo Ministarstvo zdravlja, a predložila Vlada, i koja je donesena 30. aprila, a na snagu je stupila 1. maja.

Cvijanovićeva je objasnila da je ona donesena s ciljem da se licima do 18 godina starosti, za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja, omogući utvrđivanje visine tjelesnog oštećenja u skladu sa propisima kojima se vrši medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a pravo na ličnu invalidninu koje proizilazi iz ovako utvrđene visine tjelesnog oštećenja, utvrđuje se privremenim rješenjem koje je na snazi dok se ne sprovede, uslovno rečeno, redovni postupak u skladu sa članom 25 stav 2 Zakona o socijalnoj zaštiti. 

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je za vrijeme vanrednog stanja donesena i Uredba sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta kovid-19 za BiH".

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva
je podsjetila da je ovu, 13. uredbu izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba donesena je 30. aprila, objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske" istog dana, dok je na snagu stupila 1. maja.

"Njome se prihvata zaduženje Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje 'Hitnog projekta kovid-19 za BiH', u iznosu od 13.240.100 evra, što predstavlja 40 odsto od ukupne vrijednosti Projekta za BiH, te navode uslovi kreditnog zaduženja", precizirala je predsjednik Republike.

Prema njenim riječima, ova sredstva su namijenjena za unapređenje pružanja zdravstvene i socijalne zaštite, jačanje zdravstvenog sistema, kao i poljoprivredne i veterinarske oblasti kroz dvije komponente: odgovor na panedmiju virusa korona u Republici Srpskoj i oboljenja kovid-19 koje on izaziva i upravljanje ovim projektom.

Naredna, 14. je Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor "Pet-ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka - Doboj.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Republička uprava za geodetske i imovinsko- pravne poslove, a predlagač Vlada Republike Srpske. Uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

"Njome se u proširuje predmet regulisanja Zakona i na finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, detaljno uređuju svi aspekti posebnog postupka eksproprijacije, prava i obaveze subjekata koji učestvuju u postupku, uključujući i privremenog zastupnika, kao novog instituta u postupku i vještaka, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta koridor 'Pet-ce' kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta '9. januar' Banjaluka-Doboj, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, 15. je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, koju je izradila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a predložila Vlada Republike Srpske.

Ova uredba je donesena 30. aprila, a stupila je na snagu 1. maja.

"Njome se propisuje da u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja poseban postupak eksproprijacije, u kojem kao stranka učestvuje lice kojem je organičeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se odazove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, biće održan u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa. Uvodi se institut privremenog zastupnika, te propisuje da će postupci koji su započeti po odredbama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača, a koje su važile u momentu pokretanja posebnog postupka eksproprijacije, biti okončani u skladu sa tim odredbama", navela je Cvijanovićeva.

Uredba sa zakonskom snagom o dopuni Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske
je 16. uredba koja je donesena za vrijeme vanrednog stanja u Srpskoj. Ovu uredbu je izradilo Ministarstvo finansija, a predložila Vlada Republike Srpske.

Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana, nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

"Njome se propisuju relevantni instrumenti finansijske podrške i vrše dopune Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske, uvođenjem četiri nova člana kojima se proširuju funkcije Fonda, uvodi kategorija garantnih programa u opštem ekonomskom interesu radi olakšavanja pristupa finansijskim sredstvima i ublažavanja štetnih posljedica po privredu Republike Srpske, te detaljno propisuju prava i obaveze Fonda u svim aspektima procesa upravljanja garantnim programima, te druga relevantna pitanja", pojasnila je predsjednik Republike.

Sedamnaesta je Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju koju je izradilo Ministrastvo zdravlja i socijalne zaštite, a predložila Vlada Republike Srpske. Donesena je 8. maja, a stupila je na snagu narednog dana.

Predsjednik Republike je pojasnila da se njome, uvažavajući epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, vrši dopuna Zakona o zdravstvnom osiguranju uvođenjem novog člana 53a, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju za vrijeme trajanja vanredne situacije ili vanrednog stanja snosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a sredstva za ovu namjenu obezbjeđuju se iz budžeta Republike Srpske.

"Takođe, dopuna se vrši i uvođenjem člana 85v, kojim se propisuje da finansiranje zdravstvene zaštite za građane Republike Srpske koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju do dana stupanja na snagu ove uredbe, obezbjeđuje Fond zdravstvenog osiguranja od dana proglašenja vanredne situacije usljed pandemije virusa korona.

Kako je u pogledu ovog novog člana 85v riječ o klasičnom retroaktivnom dejstvu, pri donošenju Uredbe sa zakonskom snagom i Odluke o njenom prijevremenom stupanju na snagu, donesena je i Odluka o postojanju opšteg interesa za određivanje povratnog dejstva odredbe člana 85v Zakona o zdravstvenom osiguranju, koja je takođe objavljena u istom izdanju 'Službenog glasnika Republike Srpske'", precizirala je Cvijanovićeva.

Naredna je Uredba sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske
donesena na prijedlog Ministarstva finansija, odnosno Vlade Republike Srpske 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

Ovom 18. po redu uredbom uspostavlja se Kompenzacioni fond Republike Srpske, koji preuzima prava i obaveze Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske u dijelu koji se odnosi na saniranje posljedica i štete usljed širenja zarazne bolesti prouzrokovane virusom korona, a u skladu sa potrebom prilagođavanja međunarodnim standardima i zahtjevima inostranih donatora, zajmodavaca, odnosno kreditora.

"Uredbom se definišu funkcije i nadležnosti Kompenzacionog fonda, njegov status, djelatnost, organizacija, izvori sredstava, upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima, te javnost rada, izvještavanje i nadzor nad prikupljanjem, dodjelom, odnosno raspoređivanjem prikupljenih namjenskih sredstava", istakla je predsjednik Srpske.

Predsjednik Republike je istakla da je 19. po redu Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti kovid-19.

Izrađivač Prijedloga uredbe je Ministarstvo finansija, a predlagač Vlada Republike Srpske. Ova uredba donesena je 14. maja, a stupila je na snagu 15. maja.

"Njome se interveniše u član 12. prethodno donesene Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed korona virusa, objavljene 10. aprila, uvođenjem stava 2, kojim se obaveza obezbjeđenja sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu plata, plaćanje poreza i doprinosa za privredne subjekte, kojima je zbog odluke Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje poslovne djelatnosti, produžava i na mjesec maj ove godine", pojasnila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas da će tri od ukupno 19 uredbi, koje su donesene za vrijeme vanrednog stanja, prestati da važe danom stupanja na snagu Odluke o ukidanju vanrednog stanja u Republici Srpskoj.

U obraćanju poslanicima na današnjoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o ukidanju vanrednog stanja, Cvijanovićeva je navela da će prestati da važe Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja, Uredba sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u upravnim postupcima i drugim postupcima uređenim posebnim materijalnim propisima i Uredba sa zakonskom snagom o oslobađanju plaćanja nakanada za priređivanje igra na sreću.

"Uredba sa zakonskom snagom o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanrednog stanja već je prestala da važi, a ostale će ostati u primjeni dok se ne realizuju mjere Vlade, koje su uredbama predviđene ili dok se pojedine odredbe ovih uredbi ne preuzmu, odnosno ugrade u tekst zakona koji regulišu predmetne oblasti kao što su zakoni o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i slično", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se prilikom donošenja ovih uredbi vodilo računa da se njima regulišu samo ona pitanja koja su relevantna za vanredno stanje, te podsjetila
da osim što su ove uredbe objavljene u "Službenom glasniku Republike Srpske", o njihovom donošenju i sadržaju javnost je redovno obavještavana i posredstvom sredstava javnog informisanja.

"U skladu sa stavom 2 člana 81 Ustava Republike Srpske, kojim je propisano da se uredbe sa zakonskom snagom, odnosno odluke o imenovanju i razrješenju koje predsjednik Republike Srpske donosi za vrijeme trajanja vanrednog stanja, podnose na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane, podnesen je zahtjev za sazivanje ove sjednice Narodne skupštine kako bi se provela rasprava i pristupilo verifikaciji uredbi sa zakonskom snagom koje su donesene za vrijeme trajanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj".