Odluka Vlade RS

Za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja 21,7 miliona KM

13:59, 12.07.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o izmjeni odluke o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za ovu godinu, kojom su, za realizaciju Akcionog plana, Vlada i Zavod za zapošljavanje Srpske obezbijedili ukupno 21.774.932 KM.

U toku realizacije Akcionog plana, Zavod za zapošljavanje Srpske je podnio je prijedlog Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za drugu izmjenu tog plana na način da 5.095.552 KM neraspoređenih sredstva suficita Zavoda iz ranijih godina bude raspoređeno u programe za koje vlada veliki interes poslodavaca i nezaposlenih lica. 

Time bi se u što većoj mjeri zadovoljili njihovi iskazani interesi, a ovom prilikom bi se omogućilo zapošljavanje dodatnih 970 lica, saopšteno iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. 

U tom pravcu je predloženo da se, prema projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Srpske, nezaposlenih demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida "Zajedno do posla", za prvu komponentu - samozapošljavanje djece poginulih boraca - broj lica sa 50 poveća na 80, za šta je potrebno ukupno 640.000 KM, a neophodno je dodatnih 240.000 KM. 

Predloženo je i da se u drugoj komponenti - samozapošljavanje demobilisanih boraca i RVI - broj lica sa 56 poveća na 258, što ukupno iznosi 1.290.000 KM, a potrebno je dodatnih 1.010.000 KM, te u trećoj komponenti - zapošljavanje kod poslodavca - da se broj lica poveća sa 80 na 242, što ukupno iznosi 968.000 KM, a neophodno je dodatnih 648.000 KM. 

Na predloženi način ovaj projekat bi omogućio zapošljavanje i samozapošljavanje za 580 lica, a njegova vrijednost bi bila 2.898.000 KM. 

Prema programu zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u ovoh godini predlaže se da se u komponenti samozapošljavanje broj lica sa 40 poveća na 90, za šta je ukupno potrebno 450.000 KM, a potrebno je dodatnih 250.000 KM. 

U komponenti zapošljavanje kod poslodavaca predlaže se povećanje broja lica sa 75 na 300, za šta je ukupno potrebno 1.200.000, odnosno, dodatnih 900.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 390 lica i iznos od 1.650.000 KM. 

Prema programu podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u ovoj godini predlaže se da se u prvoj komponenti - pripravnici djeca poginulih boraca - poveća broj lica sa 142 na 210, u ukupnoj vrijednosti 2.005.970 KM, a potrebno je dodatnih 649.552 KM. 

U drugoj komponenti - pripravnici sa visokom stručnom spremom - predlaže se da se broj lica sa 767 poveća na 1.000, za šta je ukupno potrebno 6.000.000 KM, odnosno dodatnih 1.398.000 KM. U konačnom, ovaj program bi se odnosio na 1.210 lica i iznos od 8.005.970 KM.

Vlada Republike Srpske odobrila je danas isplatu četiri miliona KM za izmirenje obaveza prema radnicima "Željeznica Republike Srpske" kojima je do kraja juna prestao radni odnos.

Ovaj iznos će biti obezbijeđen na teret sredstava sa posebnih računa od privatizacije državnog kapitala i sukcesije imovine SFRЈ, takozvani eskro račun, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Sredstva će biti doznačena prema instrukciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, a za realizaciju odluke zaduženi su ovo i Ministarstvo finansija Srpske.