Upravni odbor Kompenzacionog fonda RS

Za 35 subjekata više od 210.000 KM po osnovu turističkih vaučera

  • 18. Sep 2020.11:29

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je danas isplatu 210.972 KM za 35 poslovnih subjekata u svrhu finansijske pomoći za saniranje posljedica izazvanih virusom korona po osnovu iskorištenih turističkih vaučera za jul.

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se sa Informacijom o poslovnim subjektima koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava po osnovu iskorištenih turističkih vaučera u periodu od 1.7. do 31.7. ove godine iz sredstava ovog fonda.

Upravni odbor je zaključio da je Ministarstvo trgovine i turizma dostavilo spisak poslovnih subjekata koji ispunjavaju uslove za refundaciju sredstava o osnovu iskorištenih turističkih vaučera u ovom periodu, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima.

Isplata će se vršiti na osnovu pojedinačnih rješenja koje će za svakog poslovnog subjekta i preduzetnika donijeti resorno ministarstvo, navedeno je u saopštenju.