Zlatan Klokić

Vlada verifikovala sve odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika

09:52, 10.08.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić izjavio je da je Srpska završila svoj dio odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije i da se nada da će i ostali nivoi vlasti u BiH uskoro završiti svoj dio, te da će uslijediće tehnička finalizacija odgovora.

"Nadamo se da će to biti u što skorije vrijeme i da ćemo odgovore na vrijeme poslati", rekao je Klokić za "Glas Srpske". 

On je rekao da je Vlada Republike Srpske verifikovala sve dodatne odgovore na dodatna pitanja iz evropskog upitnika koja su se donosila na institucije Srpske. 

"To znači da smo svoj posao završili", rekao je Klokić. 

Vlada Republike Srpske usvojila je juče informaciju o izradi odgovora Republike Srpske na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za izradu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU. 

Vlada je saglasna sa odgovorima na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za šest poglavlja i ekonomske kriterijume, koja se nalaze u prilogu informacije i čine njen sastavni dio. 

"Riječ je o poglavlju 11 koje se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, poglavlje 12 koje se odnosi na bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13 ribarstvo, 20 preduzetnička i industrijska politika, 24 pravda, sloboda i bezbjednost, 26 obrazovanje i kultura, te ekonomske kriterijume", saopšteno je nakon sjednice Vlade. 

Vlada Srpske je saglasna da za odgovore iz ovog zaključka otpočne proces tehničke finalizacije, te zahtijeva da se tehnički finalizovani odgovori dostave na verifikaciju Vladi prije njihovog upućivanja na prevođenje.