Vlada Republike Srpske

Vlada usvojila plan i program rada

16:19, 28.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na drugoj posebnoj sjednici, održanoj u Banjaluci Srednjoročni plan rada ministarstava za period 2019-2021. godina.

Usvojen je Srednjoročni plan rada Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva energetike i rudarstva, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva privrede i preduzetništva i Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Vlada je razmotrila i usvojila Godišnji plan rada ovih ministarstava za 2019. godinu. 

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Srednjoročni plan rada za period 2019-2021. godina Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Poreske uprave Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Republičke uprave civilne zaštite, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za državnu upravu, Republičkog deviznog inspektorata, Republičke uprave za igre na sreću, Agencije za agrarna plaćanja, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za bezbjednost saobraćaja, Republičkog sekretarijata za vjere, Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog pedagoškog zavoda, Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Arhiva Republike Srpske, Republičkog zavoda za geološka istraživanja, Centra za pružanje besplatne pravne pomoći i Zavoda za obrazovanje odraslih.

Vlada je razmatrala i usvojila Godišnji plan rada za 2019. Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Poreske uprave Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Republičke uprave civilne zaštite 5)Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za državnu upravu, Republičkog deviznog inspektorata, Republičke uprave za igre na sreću, Agencije za agrarna plaćanja, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za bezbjednost saobraćaja, Republičkog sekretarijata za vjere, Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog pedagoškog zavoda, Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Arhiva Republike Srpske, Republičkog zavoda za geološka istraživanja, Centra za pružanje besplatne pravn pomoći, Zavoda za obrazovanje odraslih, Gender centra-Centra za jednakost i ravnopravnost polova, Helikopterskog servisa Republike Srpske,k Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, Kancelarije pravnog predstavnika i Odbora državne uprave za žalbe.

Godišnji planovi rada republičkih organa uprave su usaglašeni sa strateškim okvirom koji predstavlja Program rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godina i Akcioni plan Vlade za realizaciju Programa rada Vlade Republike Srpske za period 2019-2022. godina, Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2018-2020. godina i 2019-2021. godina, važeće sektorske strategije i ostali planski dokumenti Vlade Republike Srpske.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu za 2018. godinu Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu za 2018. godinu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Poreske uprave Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Republičke uprave civilne zaštite, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za državnu upravu, Republičkog deviznog inspektorata, Republičke uprave za igre na sreću, Agencije za agrarna plaćanja, Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Agencije za bezbjednost saobraćaja, Republičkog sekretarijata za vjere, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog pedagoškog zavoda, Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Republičke direkcije za promet naoružanja i vojne opreme, Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Arhiva Republike Srpske, Republičkog zavoda za geološka istraživanja, Centra za pružanje besplatne pravn pomoći, Zavoda za obrazovanje odraslih, Gender centra-Centra za jednakost i ravnopravnost polova, Helikopterskog servisa Republike Srpske, Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske, Kancelarije pravnog predstavnika i Odbora državne uprave za žalbe

Vlada je donijela i Program rada Vlade Republike Srpske za 2019. godinu.

Program rada Vlade Republike Srpske za 2019. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske i Odlukom o postupku planiranja, praćenja i izvještavanja o realizaciji usvojenih strategija i planova Vlade Republike Srpske i republičkih organa uprave.

Program rada Vlade Republike Srpske za 2019. godinu predstavlja integrisane godišnje planove rada ministarstava i samostalnih republičkih uprava i upravnih organizacija, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Za rješavanje izbjegličkih pitanja 6,3 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici ovogodišnji Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za šta će biti izdvojeno 6,3 miliona KM.

Osnovni cilj utvrđen Programom je omogućavanje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika iz Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Revidirane Strategije za provođenje ovog aneksa i prava utvrđena Zakonom o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republiku Srpsku.

Programom je predviđeno pružanje pomoći u obnovi stambenih jedinica, infrastrukture, komunalnih i vjerskih objekata, obezbjeđenju svih vidova alternativnog smještaja, obezbjeđenju zdravstvenog osiguranja za porodice izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, a koje nisu osigurane po nekom drugom osnovu, ekonomskoj podršci u procesu integracije, odnosno reintegracije, realizaciji zajedničkih projekata udruživanjem sredstava u Fond za povratak BiH i podršci mjerama migracione politike.

Sredstva se raspoređuju po jedinicama lokalne samouprave za interno raseljena lica, povratak u Republiku Srpsku i povratak u Federaciju BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o kapitalnim projektima i drugim investicijama u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2018. godinu.

Data saglasnost za realizaciju projekta Bolnice Zvornik

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju i dala saglasnost za realizaciju projekta izgradnje i opremanja novog objekta, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja postojeće zgrade Javne zdravstvene ustanove Bolnica Zvornik.

Zadužuje se Bolnica Zvornik da izradi ovaj projekat u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju oblast javnih nabavki, te da po završetku o tome upozna Vladu Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću. 

Zadužuje se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da izvrši stručno-tehnički uvid u izrađeni projekat, te da mišljenje o tome dostavi Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. 

Na osnovu odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Srbije, zaključen je Sporazum o finansiranju projekta ovim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije između Vlade Republike Srpske - Ministarstva finansija i Javne zdravstvene ustanove Bolnica Zvornik. 

Prema ovom sporazumu, Ministarstvo odobrava Bolnici Zvornik, kao korisniku namjenskih donatorskih sredstava, iznos od 1.515 768 KM za potrebe finansiranja budućeg projekta "Proširenje kapaciteta Javne zdravstvene ustanove Bolnice Zvornik". 

Vlada je prihvatila i informaciju o projektu "Modernizacija Javne zdravstvene ustanove Univerzitetska bolnica u Foči - rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta `B` i nabavka opreme". 

Donesen je i zaključak kojim se ovlašćuje vršilac dužnosti direktora Univerzitetske bolnice u Foči da potpiše ugovor za realizaciju projekta sa izabranom najpovoljnijom grupom ponuđača: "Medikal" Mostar i "Srbinjeputevi" Foča za ukupnu cijenu ponude od 13.999.648 KM bez PDV-a i ponuđenom garancijom na isporučenu i instaliranu opremu od 25 mjeseci. 

Vlada je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od 16.379 588 KM sa PDV-om, planirana u budžetu Republike Srpske, obezbijede u okviru budžetske stavke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a realizuju se u 48 jednakih mjesečnih rata počevši od 1. jula. 

Zadužuju se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova u realizaciji ovog projekta, a Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede finansijske sredstva za realizaciju ovog zaključka. 

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Srpskoj, kojim se uređuje kritična infrastruktura, sektori i upravljanje kritičnim infrastrukturama. 

Uređuje se i obaveza izrade analize rizika, bezbjednosnog plana objekata iz sektora kritične infrastrukture, bezbjednosni koordinator i bezbjednosni menadžer za kritičnu infrastrukturu, saradnja u ovoj oblasti, postupanje sa zaštićenim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i prekršajne odredbe. 

Kritične infrastrukture su sistemi, mreže i objekti od posebne važnosti, čije uništavanje ili ugrožavanje može izazvati ozbiljan poremećaj u slobodnom kretanju ljudi, prevozu robe i pružanju usluga, negativno uticati na unutrašnju bezbjednost, zdravlje i živote ljudi, imovinu, životnu sredinu, spoljnu bezbjednost, ekonomsku stabilnost, te neprekidno funkcionisanje republičkih organa. 

Razlog za donošenje zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast zaštite kritične infrastrukture. 

Poremećaji u radu kritične infrastrukture mogu dovesti do ozbiljnih i dugoročnih oštećenja, te njihova zaštita predstavlja kompleksan sistem bezbjednosne opreme i procedura koje se moraju poštovati da bi bezbjednost bila na najvišem mogućem nivou. 

Dostupnost, pouzdanost i otpornost kritične infrastrukture je od suštinske važnosti za bezbjednost, što ukazuje na potrebu da se odrede konkretni subjekti koji čine kritičnu infrastrukturu, da se u ovoj oblasti propišu obaveze i ustanovi odgovornost subjekata kritične infrastrukture, kao i da se bezbjednost razvija i unapređuje uz podršku svih nadležnih institucija. 

Razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj jeste i preuzimanje pravnih izvora Evrposke unije, odnosno usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa evropskim propisima.

Ukupne investicije u zdravstvo premašile 84 miliona KM

Kapitalni projekti i druge investicije u zdravstvu Republike Sprske tokom prošle godine iznosili su 84.657.736 KM, navodi se u informaciji koju je danas usvojila Vlada Republike Srpske.

U ukupnom iznosu donacije čine 4.858.752 KM, a vrijednost projekta "Bolnice u Republici Srpskoj" po kreditnim sredstvima Evropske investicione banke i budžetskim sredstvima 51.211.636 KM, navodi se u saopštenju iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću. 

Vrijednost projekta "Jačanje zdravstvenog sektora" po kreditu Svjetske banke, Razvojne banke Savjeta Evrope i kontribuciji budžetskih i opštinskih sredstava bila je 355.051 KM, dok je vrijednost projekta "Izgradnja i opremanje nove bolnice u Istočnom Sarajevu" iznosila 26.588.748 KM. 

Investicije u projekte "Smanjenja faktora zdravstvenih rizika" dio "B projekta" za Republiku Srpsku bile su 499.056 KM, a za adaptacije zgrade polikliničkih službi Bolnice u Istočnom Sarajevu 26.588.748 KM. Investiciona vrijednost projekta "Mentalno zdravlje u BiH" faza tri je 1.103.219 KM. 

Realizacija navedenih kapitalnih projekata u zdravstvu Republike Srpske odvija se različitom dinamikom, odnosno određeni su završeni, dok su pojedini u toku. 

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske očekuje da će realizacijom kapitalnih ulaganja povećati dostupnost zdravstvene zaštite, smanjiti broj pacijenata liječenih u inostranstvu i povećati efikasnost zdravstvenog sistema, uz unapređenje kvaliteta rada. 

Vlada je danas prihvatila Akcioni plan za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema Srpske, te je zadužila nosioce aktivnosti predviđene Akcionim planom da, uz koordinaciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, realizuju planirane aktivnosti. 

U Akcionom planu predstavljene su reformske mjere koje je, u skladu sa Programom ekonomskih reformi, potrebno preduzeti od 2019. do 2021. godine, da bi se uspostavio finansijski održiv zdravstveni sistem u Republici Srpskoj. 

Cilj Akcionog plana jeste uspostavljanje finansijski održivog zdravstvenog sistema, koji efikasnije pruža zdravstvenu zaštitu. 

Zaduženo je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da o realizaciji Akcionog plana izvještava Vladu Srpske. 

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Strateški razvojni plan Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za period od 2019. do 2023. godine.

Prihvaćena inicijativa za raspuštanje Skupštine opštine Rudo

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine Rudo, budući da načelnik ove opštine nije opozvan nakon izjašnjavanja građana o tome.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je zaduženo da inicijativu dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na dalje postupanje. 

"Članom 152. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske propisano je da Narodna skupština može, na prijedlog Vlade, da raspusti skupštinu ako nakon postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ne bude opozvan. Članom 153. Zakona propisano je da Narodna skupština odluku o raspuštanju skupštine dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji BiH", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. 

Ovim zakonom propisano je i da Vlada imenuje privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove skupštine do konstituisanja. 

"Privremeni organ se imenuje u roku od osam dana od dana stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine. Nakon izjašnjavanja građana o opozivu načelnika opštine Rudo 23. decembra 2018. godine, na osnovu utvrđenih i objavljenih rezultata, konstatovano je da načelnik nije opozvan", navodi se u saopštenju. 

U saopštenju se podsjeća da je prethodno Skupština opštine Rudo na sjednici 19. novembra, na inicijativu grupe odbornika, usvojila odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika opštine u kojoj je, između ostalog, taksativno navela više razloga za pokretanje tog postupka. 

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi. 

Savez opština i gradova Srpske je u dokumentu "Prijedlog mjera i sugestija Saveza na Nacrt budžeta Srpske za ovu godinu i Program ekonomskih reformi Republike za period 2019-2021. godine", koji je baziran na prijedlozima jedinica lokalne samouprave i zaključcima Predsjedništva Saveza, predložio, između ostalog, da bude produžen rok za usklađivanje broja zaposlenih u jedinicima lokalne samouprave zbog nemogućnosti usklađivanja u zakonom propisanom roku. 

"Ministarstvo je obavilo konsulatacije sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske. Savez je kao razlog za produženje roka naveo da jedinice lokalne samouprave koje imaju obavezu usklađivanja broja zaposlenih nisu u mogućnosti ovu obavezu da izvrše u zakonom propisanom roku, te da bi im za izvršenje obaveze optimalan rok bio dvije godine", navodi se u saopštenju. 

Nakon konsultacija rok za usklađivanje broja zaposlenih produžen je do 30. juna 2021. godine. 

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o pečatima organa i institucija Srpske radi usklađivanja sa novim sistemskim propisima Srpske, budući da je važeći Zakon o pečatu donesen 1992. godine i od donošenja dva puta mijenjan i dopunjavan, 2001. i 2007. godine, zbog čega je bilo neophodno pristupiti donošenju novog zakona. 

Nacrtom zakona uređuje se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti koriste organi i institucije Republike. 

Vlada Srpske prihvatila je informaciju o sprovedenim aktivnostima i radu Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za prošlu godinu i usvojila operativni plan za realizaciju Strategije nadzora nad drogama i suzbijanja zloupotrebe droga u Srpskoj za ovu godinu.

Dodatno ukidanje administrativnih barijera za nabavku oružja

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji, kojim se dodatno ukidaju administrativne barijere kada je riječ o uslovima za nabavljanje oružja.

Ovim nacrtom zakona brišu se zakonske odredbe koje su kao jedan od uslova za nabavljanje oružja propisivale pribavljanje uvjerenja da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak. 

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću saopšteno je da te zakonske odredbe nisu opravdale svrhu u praksi, a istovremeno su građane izlagale dodatnom trošku. 

Kada je u pitanju oduzimanje oružja fizičkim licima, ocijenjeno je da je te odredbe potrebno drugačije definisati, jer se u praksi pokazalo da se građanima koji su učinili prekršaj u određenim slučajevima i uredno platili novčanu kaznu, primjenom konkretnih odredaba, oduzimalo oružje koje je u mnogim slučajevima predstavljalo porodično nasljeđe, trofej ili slično. 

Predložena su zakonska rješenja koja će dati mogućnost resornom ministarstvu da cijeni određene slučajeve i svrsishodnost oduzimanja oružja, a to istovremeno neće uticati na bezbjednost lica i imovine. 

Vlada Srpske utvrdila je danas i Nacrt zakona o javnom redu i miru, kojim se propisuju prekršaji javnog reda i mira i sankcije za počinioce prekršaja. 

Ovim nacrtom zakona definiše se odgovornost za prekršaje ugostitelja kao preduzetnika, preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te se definiše novi prekršaj - neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću. 

Definisan je novi prekršaj jer se u proteklom periodu dešavalo da su u javnosti u Republici Srpskoj i regionu objavljivani snimci i drugi dokazi o činjenju raznih prekršaja javnog reda i mira sa obilježjem nasilja za koje su odgovorna službena lica imala određena saznanja u trenutku činjenja ili neposredno nakon činjenja, ali nisu učinila ništa da bi počinioci prekršaja bili kažnjeni, a njihovo ponašanje ocijenjeno kao društveno neprihvatljivo i kažnjivo. 

Vlada je utvrdila i nacrt zakona o zaštiti od požara, kojim se preciznije definiše oblast rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama. 

Razlozi za donošenje novog zakona o zaštiti od požara odnose se i na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. 

U saopštenju se dodaje da su razlozi za donošenje ovog zakona i propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara. 

Predviđeno je i podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.