Banjaluka

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

09:56, 06.09.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske razmatraće danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Na predloženom dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Predloženo je i razmatranje Strategije upravljanja dugom Republike Srpske za period 2019-2022, kao i informacije o realizaciji projekta Svjetske banke u oblasti poljoprivrede i potrebi novog kreditnog zaduženja.

Biće razmatrane i informacije o realizaciji operativnog granta, te o realizaciji ugovora o udruživanju sredstava za projekat "Integrisani program podrške za reintegraciju povratnika na osnovu Sporazuma o readmisiji - faza tri".

Među predloženim tačkama dnevnog reda su i izvještaj o poslovanju "Aerodroma Republike Srpske", kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Biće razmatran i prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa radi izgradnje istočne tribine i pomoćnog terena u okviru kompleksa stadiona Radnik u Bijeljini.