Rudnik željezne rude

Vlada Srpske dala saglasnost za organizovanje aukcije za prodaju "Ljubije"

14:44, 11.10.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske dala je danas saglasnost Investiciono-razvojnoj banci /IRB/ Republike Srpske, kao ovlaštenom prodavcu državnog kapitala u preduzećima, na osnovne elemente za organizovanje posebne aukcije za prodaju akcija Rudnika željezne rude /RŽR/ "LJubija" Prijedor.

Vlada je danas razmatrala Prijedlog osnovnih elemenata za organizovanje aukcije za prodaju akcija državnog kapitala u RŽR "LJubija", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. 

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija kojom se bračni supružnici i djeca poginulog ili nestalog borca oslobađaju plaćanja naknade za polaganje ovog ispita. 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju prihvatilo je inicijativu Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila u vezi sa oslobađanjem od plaćanja troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine za bračne supružnike i djecu poginulih i nestalih boraca Vojske Srpske, na način kako je to predviđeno i propisima koji uređuju troškove za polaganje ovog ispita za rad u organima uprave, te za polaganje pravosudnog ispita, a sve s ciljem olakšavanja zapošljavanja pomenutih kategorija.

Osim naknada za troškove stručnog ispita iz oblasti ekologije, navedena uredba definiše i troškove za polaganje stručnog ispita iz oblasti uređenja prostora i građenja, a njenom dopunom navedena lica su oslobođena plaćanja naknada za svaku od predviđenih oblasti.