Ministar finansija Republike Srpske

Vidović: Uvođenjem poreskih olakšica pospješiti investiranje

19:32, 13.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Cilj Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit jeste uvođenje poreskih olakšica po osnovu ulaganja, s ciljem pospješivanja investiranja u proizvodne djelatnosti i njenog stimulisanja.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da je izmjenama i dopunama propisano da poreski obveznik može da izvrši umanjenje poreske osnovice poreza na dobit za vrijednost ulaganja u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti.

"Nacrtom zakona je definisana i izmjena koja se odnosi na amortizaciju stalne imovine koja nije u vlasništvu poreskog obveznika, ali pod uslovima da ulaganja koja je izvršio u tuđu stalnu imovinu koju koristi povećavaju nabavnu vrijednost sredstva, a koja ne umanjuje zakupninu definisanu ugovorom o zakupu", rekla je Vidovićeva u Narodnoj skupštini, obrazlažući zakonsko rješenje.

Ona je naglasila da je za utvrđivanje osnovice poreza na dobit značajna novina da se u oporezive prihode ne uključuju prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu.

"Nacrtom je propisana i odredba o rashodu po osnovu umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti, koje se priznaje u poreskom periodu u kojim su te zalihe prodate, odnosno otpisane", dodala je Vidovićeva.

Ona je napomenula da su izmjene i dopune Zakona proizašle iz konsultacija Vlade Republike Srpske sa poslovnom zajednicom o mjerama koje predstavljaju stimulans i olakšavaju poslovanje poreskih obveznika koji obavljaju proizvodne djelatnosti.

Narodna skupština razmotrila je ovo zakonsko rješenje.

NSRS razmotrila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se do 30. juna 2021. godine produžava rok za usklađivanje broja zaposlenih u lokalnim samoupravama. 

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović smatra da će usvajanje izmjena i dopuna Zakona o fiskalnim kasama dovesti do suzbijanja sive ekonomije i rast prihoda od poreza na dohodak.

Obrazlažući Nacrt izmjena i dopunama Zakona o fiskalnim kasama u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vidovićeva je rekla da će izdavanjem fiskalnih rauna poslovni subjekti u Srpskoj biti dovedeni u ravnopravan položaj. 

Vidovićeva je navela da su predviđene kazne za prekršioce ovog zakona za pravna lica od 10.000 do 20.000 KM. 

Ona je najavila da će ovaj nacrt zakona biti upućen u javnu raspravu. 

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama produžava se rok na koji se može izreći mjera zabrane obavljanja djelatnosti za prekršaj učinjen prilikom registrovanja prometa i izdavanja fiskalnih računa sa dosadašnjih 15 na 30 dana, a u slučaju ponovljenog prekršaja ta mjera iznosi 60 dana. 

U obrazloženju Nacrta zakona navodi se da su razlozi za donošenje ovog zakonskog rješenja sadržani u potrebi unapređenja kontrolnih inspekcijskih postupaka u oblasti prometa robe i usluga s ciljem suzbijanja sive ekonomije.

 Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena sutra raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona i fiskalnim kasama.
Na dnevnom redu je specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju u oblasti migracija u BiH. 
Biće razmatrana i infrmacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima i približavanju propisa Republike srpske propisima Evropske unije. 
Nastavak sjednice zakazan je za 10.00 časova.