Anton Kasipović

Veće plate za Sudsku policiju

19:15, 18.04.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Sudski policajci, uniformisana i ovlašćena lica u pravosudnim institucijama, kazneno-popravnim zavodima i Sudskoj policiji dobiće veće plate. Informaciju o povećanju plata usvojila je Vlada Republike Srpske, a vijest su saopštili ministar pravde i prvi sindikalac pravosuđa Republike Srpske, poslije sastanka. 

"Praktično to se odnosi na oko 640 ljudi i za ovu namjenu za realizaciju ovog zakona je neophodno oko 1,5 miliona maraka na nivou godine. To znači da bismo pravili koncept da to bude naknada 10 odsto prosječne palte u MUP-a. Možda sam dužan objasniti. Ako bismo primjenjivali 10 odsto prosječne plate u Ministarstvu pravde onda bi to bilo znatno više. MUP-a radi na principu prosječne plate za sve pripadnike MUP-a", rekao je Kasipović. 

Ministarstvo pravde će u narednih desetak dana pripremiti tekst zakona i pred poslanicima bi se trebalo naći u maju. Iz Sindikata pravosuđa kažu da je bilo i vrijeme, poslije više od 10 godina da se povećaju plate. 

"Svako povećanje svakako da je dobro i podržavamo i ovo posmatramo kao prvi korak u poboljšanju materijalnog statusa za sve zaposlene u pravosudnim institucijama," kaže Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske. 

Zaposleni sa srednjom stručnom spremom u pravosuđu imaju platu oko 730 maraka, kaže Petrović. Ministar Kasipović je rekao da će se potruditi da poveća standard zaposlenih u pravosuđu, prvenstveno u sudovima i tužilaštvima, zbog težine i odgovornosti koju imaju u svom radu.