Vlada Republike Srpske

Utvrđeni prijedlozi izmjena više zakona s ciljem povećanja plata

16:34, 07.11.2019.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku prijedloge izmjena i dopuna više zakona s ciljem povećanja plata za zaposlene koji plate primaju iz budžeta Srpske.

Vlada je utvrdila prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama zaposlenih u organima uprave, Ministarstvu unutrašnjih poslova, institucijama pravosuđa, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, u oblasti kulture, visokog obrazovanja i studentskog standarda, te zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Razlog za donošenje ovih zakona jeste uvećanje platnih koeficijenata i povećanje plata za zaposlene u navedenim oblastima, i to tako da se platni koeficijenti do pet uvećavaju za 20 odsto, koeficijenti od 5,50 do 10,90 za 10 odsto, koeficijenti od 11,15 do 19,05 za sedam odsto i platni koeficijenti od 19,25 do 26,23 za pet odsto, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Kako se navodi, na taj način najniže plate procentualno će se uvećati za 20 odsto, a one najviše za pet odsto.

Izmjene ovih zakona, pojašnjava se u saopštenju, predstavljaju još jednu u nizu mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika, što će uticati i na povećanje potrošnje, a time i na poboljšanje cjelokupnog poslovnog ambijenta u Srpskoj.

"Takođe, bilo je potrebno izvršiti i usklađivanje odredaba ovih zakona sa propisima kojima je regulisana oblast dobrovoljnih penzijskih fondova i penzijskih planova", navodi se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna zakona, kako se naglašava, sadržani su u potrebi da se, osim postojeće zakonske mogućnosti pojedinačnog učlanjenja zaposlenih u dobrovoljni penzijski fond, stvore pravne pretpostavke za njihovo kolektivno uključivanje.

"Prema predloženom rješenju, organizator penzijskog plana zaključuje ugovor sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, kojim se obavezuje da će za članove plana, isključivo iz sopstvenih sredstava, vršiti uplate penzijskih doprinosa na njihove individualne račune", navodi se u saopštenju.

Predloženo rješenje dozvoljeno je samo pod uslovom spremnosti poslodavca da vlastitim sredstvima finansira penzijske doprinose svojih zaposlenih, ne uslovljavajući takve doprinose dodatnim uplatama na teret zaposlenog.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o trgovini.

Ovim zakonom uređuju, između ostalog, planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, posebne tržišne institucije, deklarisanje robe i način formiranja i isticanja cijene robe, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta.

JASNIJE DEFINISANA GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima, kojim se stvaraju uslovi za jasnije definisanje načina njihovog izvođenja.

Predloženim izmjenama stvara se i pozitivan ambijent budućim investitorima u oblasti geologije, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Među razlozima donošenja ovog akta navodi se i potpunije i preciznije definisanje pojedinih odredaba koje su se u periodu primjene Zakona pokazale kao neprecizne, čime će se znatno olakšati tumačenje i primjena zakona.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske radi prilagođavanja njegovih poslovnih aktivnosti potrebama i uslovima tržišta s ciljem jačanja konkurentnosti privrednih društava, koje bi se ostvarilo poboljšanjem pristupa finansijskim sredstvima.

Vlada je utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti.

Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske utvrđena je obaveza Vlade da u trogodišnjem periodu u cijelosti preuzme troškove naknada bruto plate poslodavcima, korisnicima refundacije naknade plate iz važećeg zakona.

Zakonom o dječjoj zaštiti poslodavcima, korisnicima prava u tekućoj godini refundirano je 80 odsto bruto plate nakon isplate naknade.

Odredbama Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti propisano je novo rasterećenje poslodavaca i stvaranje boljih uslova za rad i poslovni ambijent.

Predloženim odredbama ovog zakona poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju, u narednoj godini biće vršena refundacija naknade pune bruto plate, nakon isplate radniku.

Ovakvim zakonskim rješenjem smanjiće se troškovi porodiljskog odsustva zaposlenih radnica za sve poslodavce.

Ovim zakonom je i izmijenjen uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje, bez obzira na raniji radni status.

Ako je u vrijeme poroda porodilja nezaposlena i ima prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana prije rođenja djeteta može ostvariti pravo na materinski dodatak. 

USKLAĐIVANJE DOMAĆEG SA EVRPSKIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Nacrt zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske, s ciljem usklađivanja domaćeg sa evropskim sistemom.

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i principi visokog obrazovanja u Republici Srpskoj, nivoi i vrste visokog obrazovanja, osnivanje, organizacija i rad visokoškolskih ustanova, opšta načela u oblasti obezbjeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju, obrazovna, naučnoistraživačka i umjetnička djelatnost visokoškolskih ustanova, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Uređuju se i prava i obaveze akademskog osoblja i studenata, tijela u oblasti visokog obrazovanja, finansiranje visokoškolskih ustanova, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti.

Na sjednici je utvrđen i Nacrt zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske radi uspostavljanja kulture kvaliteta, što dugoročno obezbjeđuje razvoj ove oblasti.

Ovim zakonom se uređuje status, djelatnost, organizacija i finansiranje Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, te obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, postupci početne akreditacije, akreditacije, tematskog vrednovanja i spoljne nezavisne periodične procjene unutrašnjeg sistema obezbjeđenja kvaliteta.

Od 2011. godine, poslove akreditacije u oblasti visokog obrazovanja obavljala je Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske, koja ovim zakonom prerasta u Agenciju za visoko obrazovanje Srpske sa širim nadležnostima, konkretno u oblasti licenciranja visokoškolskih ustanova, odnosno početne akreditacije koja predstavlja osnov za izdavanje dozvole za rad, kao i u oblasti priznavanja stranih visokoškolskih isprava.

Riječ je o ustaljenoj praksi u većini zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja /EHEA/, te se ovim zakonom omogućava usklađivanje metodologija spoljnog vrednovanja postupaka licenciranja, odnosno početne akreditacije i akreditacije.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, kojim se mora obezbijediti besplatna pravna pomoć svakom fizičkom licu koje prema svom imovinskom stanju nije u mogućnosti da ostvari pravo pred sudom ili drugim organima bez štete po osnovno izdržavanje sebe i svoje porodice.

U saopštenju se napominje da ostvarivanje prava na pravično suđenje i jednak pristup pravdi svim licima, bez obzira na imovinsko stanje, predstavlja temeljno načelo i zagarantovana prava najvišim aktima i međunarodnim konvencijama.

Vlada je prihvatila je i informaciju o zahtjevu Udruženja penzionera Republike Srpske za banjsku rehabilitaciju, te zadužila Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da u okviru svog ovogodišnjeg budžeta za to obezbijedi 200.000 KM.