Vlada Republike Srpske

Utvrđene izmjene zakona o računovodstvu i reviziji

  • 10.10.2019.15:09

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji zbog daljeg razvijanja ove oblasti, te inoviranja i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba zakona s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

Ovim zakonom propisana je obaveza preduzetnicima koji pružaju knjigovodstvene i računovodstvene usluge da se upišu u Registar preduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga koji vodi Ministarstvo finansija.

Za razliku od dosadašnjeg rješenja, detaljnije su utvrđeni uslovi za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci ovlaštenim revizorima, koje se izdaju na period od tri godine i mogu se obnoviti na njegov zahtjev, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Ovim zakonom detaljnije se uređuje materija koja se odnosi na poslove nadzora nad radom društava za reviziju i licenciranih ovlašćenih revizora. Zakonom su proširene nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju Republike Srpske.

Na današnjoj sjednici utvrđen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske zbog potrebe njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Srpskoj.

Izmjenama se briše postojeća odredba kojom se uređuje pitanje predaje korigovanih finansijskih izvještaja u Јedinstveni registar finansijskih izvještaja, čime se vrši usklađivanje ovog zakona sa propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj sa Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se otklone nejasnoće i problemi nastali u primjeni pojedinih odredaba Zakona o uzurpaciji od 2006. godine koje čine dio Zakona o stvarnim pravima, da se jasnije i preciznije definišu pojedine odredbe koje onemogućavaju potpunu primjenu u praksi, kao i da se na drugačiji način omogući brže i efikasnije rješavanje imovinskopravnih odnosa koji su nastali uzurpacijom zemljišta u svojini nosilaca svojine javnog prava.

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima radi obaveze koja je nastala odlukom Ustavnog suda Srpske kojom su pojedine odredbe postojećeg zakona proglašene neustavnim.

Beogradski sajam prilika za promociju stvaralaštva Srpske

Vlada Republike Srpske upoznala se danas o informaciji o učešću Predstavništva Republike Srpske na predstojećem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske da obezbijedi sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 15.000 KM.

Nastup Republike Srpske na ovogodišnjem sajmu knjige biće u znaku 500 godina Goraždanske štamparije, čemu će biti posvećeno i svečano otvaranje, izložba u prostoru Beogradskog sajma, kao i vizuelni identitet štanda Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Prisustvo Republike Srpske na beogradskom sajmu knjiga već je tradicionalno i izaziva veliku pažnju javnosti, ne samo atraktivnim i tematski zanimljivim štandom, već i izuzetno vrijednim književnim i kulturno-umjetničkim programom i sadržajima, te izborom najznačajnijih i najkvalitetnijih naslova izdavačke produkcije Republike Srpske, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Evrope, predstavlja izuzetnu priliku za promociju književnog stvaralaštva, kulture i baštine Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj za period od ove do 2025. godine.

Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva Republike Srpske je koncipiran na bazi sveobuhvatnog istraživanja na terenu, proučavanja obimne, domaće i inostrane građe, obavljenih brojnih konsultacija sa domaćim i stranim stručnim kadrovima uz angažovanje referentnog konsultanta iz Slovenije, zemlje EU, te obavljenih rasprava u okviru organa Zadružnog saveza Republike Srpske i drugih institucija Republike Srpske.

"Na bazi analize stanja i sprovedenih istraživanja u zadrugarstvu, na različitim nivoima, te proučavajući domaća i iskustva razvijenih i zemalja u okruženju u ovoj oblasti, kreirana je matrica u kojoj su utvrđena četiri pravca, 11 ciljeva, i 53 mjere sa pet podmjera, što je usmjereno za razvoj zadružnog sektora u Republici Srpskoj", pojašnjeno je u saopštenju.

Akcioni plan za realizaciju predloženih mjera i aktivnosti, na osnovu suštinske analize stanja u zadružnom sektoru, predstavlja pravac djelovanja svih aktera u razvoju zadrugarstva, te usmjerenje za sve subjekte razvoja i poziv svim učesnicima da se kontinuiranim aktivizmom, i provođenjem mjera, mora mijenjati stanje, što predstavlja izraz interesa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu porodice, omladine i sporta za Plan utroška sredstava za period od 1. januara do 31. oktobra ove godine, u ukupnom iznosu od 311.406 KM.

Sredstva iz ove odluke se raspoređuju za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova 138.272 KM, tekuće grantove neprofitnim udruženjima organizacijama za afirmaciju porodice 6.506 KM, tekuće grantove za realizaciju programa definisanih Omladinskom politikom Republike Srpske i projekata za unapređenje i razvoj omladinskog organizovanja 24.645 KM, tekuće grantove sportskim organizacijama 89.470 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se i na tekuće grantove sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 6.913 KM, tekuće grantove za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko distriktu 10.167 KM, tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 19.520 KM, tekuće grantove vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj 13.827 KM, te tekuće grantove udruženjima od javnog interesa 2.083 KM.

Za socijalno zbrinjavanje 777 radnika odobreno 735.370 KM

Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o odobravanju isplate sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 735.370 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 777 radnika iz 21 preduzeća, koji su procesom stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske, a od ovog iznosa 590.331 KM predviđeno je za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 753 radnika preduzeća Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Preostali iznos od 145.038 KM predviđen je za potpunu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 24 radnika iz 20 preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO Srpske otvoren do 31. decembra, a koji uplatom ovih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

U periodu od 2004. do kraja prošle godine za realizaciju programa socijalnog zbrinjavanja radnika uplaćeno je ukupno 188.384.567 KM.

Ovim sredstvima izvršeno je zbrinjavanje 61.995 radnika iz 421 preduzeća, od čega je putem javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.314 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, od 2004. do kraja prošle godine za socijalno zbrinjavanje radnika iz republičkog budžeta je izdvojeno 169.197.751 KM.

Usvojen dokument "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022" godine

Vlada Republike Srpske usvojila je danas dokument "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina" koji predstavlja nastavak reformskih procesa definisanih kroz zajedničku Reformsku agendu za period 2015-2018. godina.

Ključne reformske politike definisane u dokumentu "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina" su podijeljene u četiri oblasti - održiv i ubrzan ekonomski rast, reforma javnih preduzeća, reforma zdravstvenog sektora, reforma obrazovnog sistema i tržišta rada, te digitalna transformacija.

Usvojeni dokument je u prethodnom periodu pripreman u saradnji sa Delegacijom EU u BiH i Vladom Federacije BiH, a uz podršku Ambasade Velike Britanije, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Politike Republike Srpske, definisane u tom dokumentu, u potpunosti su usaglašene sa Programom rada Vlade Srpske za period 2019-2022. godina, te sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godine. One će biti osnova i za izradu Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godina.

S obzirom na to da politike u potpunosti prate reformske procese koje Vlada Republike Srpske već sprovodi, realizacija velikog broja mjera je već u toku.