Narodna skupština RS

Usvojen zakon o rudarstvu

15:45, 21.06.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o rudarstvu kojim je definisan okvir za bezbjednije obavljanje poslova u oblasti rudarstva i propisani uslovi i načini eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenje i održavanje rudarskih objekata i rudarski projekti.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o rudarstvu kojim je definisan okvir za bezbjednije obavljanje poslova u oblasti rudarstva i propisani uslovi i načini eksploatacije mineralnih sirovina, korišćenje i održavanje rudarskih objekata i rudarski projekti.

Ovim zakonom uređuju se rudarska geodetska mjerenja i planovi, mjere zaštite i druga pitanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina, kadrovski uslovi za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, kao i uslovi za izdavanje i oduzimanje licenci u rudarstvu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske, koji propisuje način izvršenja kazne zatvora izrečene u krivičnom i prekršajnom postupku, kazne dugotrajnog zatvora, pritvora, rada u javnom interesu, mjere bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja od zavisnosti.

Parlament Srpske usvojio je Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela, čiji je osnovni cilj da se sveobuhvatno i precizno urede pravila postupka, unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja propisanih važećim zakonodavstvom u Srpskoj.

Narodna skupština je po hitnom postupku usvojila Zakon o zateznoj kamati kojim se znatno smanjuje stopa zatezne kamate sa 0,05 odsto dnevno na 0,03 odsto dnevno, pri čemu se ne vrši korekcija glavnice stopom rasta potrošačkih cijena.

Poslanici su po hitnoj proceduri usvojili Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor "Pet ce" kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta "9. januar" Banjaluka-Doboj, čime se realizuje projekat izgradnje tih auto-puteva u dijelu koji se preklapa na trasi Koridora "Pet ce".

Narodna skupština usvojila je po hitnom postupku Zakon o upotrebi znakovnog jezika, kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru, kojim se sprovodi odluka Ustavnog suda Srpske da pojedine odredbe postojećeg zakona nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

Ovim zakonom se uspostavlja digitalna arhiva kao podsistem geoinformacionog sistema Uprave, te uređuje kontrola rada geodetskih organizacija i propisuje nadležnost organizacione jedinice Uprave u vršenju kontrole.

Poslanici su po hitnoj proceduri usvojili Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, kojom se obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja energijom i stvaranje održivog i konkurentnog energetskog sektora, uz najviši stepen odgovornosti prema životnoj sredini.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad prvog dijela 25. redovne sjednice, dodavši da će o tačnom terminu nastavka sjednice javnost biti naknadno obaviještena.

Na toj sjednici bi poslanici, između ostalog, trebalo da po hitnom postupku razmatraju prijedloge zakona o kulturi, o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku, o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.