Vlada Srpske

Usvojen plan korištenja 71 miliona maraka za poljoprivredu

16:01, 27.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske usvojila je danas Plan korišćenja 71.000.000 KM namijenjenih za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u ovoj godini.

U skladu sa Zakonom o obezbjeđenju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela, resorno ministarstvo sačinilo je prijedlog plana za tekuću godinu, te utvrdilo godišnji iznos, odnosno raspored sredstava po pojedinačnim namjenama, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

"Ukupna sredstva podsticaja raspoređena su na tri glavne pozicije - podrška tekućoj proizvodnji, podrška dugoročnim ulaganjima i sistemske mjere", navodi se u saopštenju.

Podrška tekućoj proizvodnji ima za cilj povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje, a ukupan obim sredstava za ovu grupu mjera iznosi 55.085.000 KM.

Podrška dugoročnim ulaganjima, planirana u ukupnom iznosu od 10.350.000 KM, odnosi se na investicije na poljoprivrednim gazdinstvima i u prehrambenoj industriji, kao i na mjere podrške investicijama od zajedničkog interesa.

Sistemske mjere podrške imaju za cilj obezbjeđenje uslova za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje, osiguranje zdravstvene zaštite životinja i biljaka, proizvodnja sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu, unapređenje kapaciteta laboratorija, vođenje evidencija i registara i druge mjere podrške, u iznosu od 5.565.000 KM.

Vlada je danas podržala realizaciju projekta Izgradnja auto-puta na Koridoru `Pet ce` kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka /Kostajnica/ do Karuša/entitetske granice na jugu.

Prema planovima Јavnog preduzeća "Autoputevi Republike Srpske", auto-put na Koridoru "pet ce" gradiće se u četiri faze.

Prva faza predviđa gradnju dionice od petlje Јohovac /Tovira/ do petlje Rudanka /Kostajnica/, ukupne dužine oko šest kilometara, dok druga faza je od petlje Rudanka /Kostajnica/ do Karuša/entitetske granice na jugu, ukupne dužine oko šest kilometara.

U trećoj fazi će se graditi dionica od petlje Јohovac do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 13 kilometara, a u četvrtoj dionica od Vukosavlja do petlje Podnovlje, ukupne dužine oko 23 kilometra.

"Radovi na ovim dionicama biće pokrenuti u naredne tri godine. Plan je da se izgradnja faza jedan i dva finansira iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/, a druge dionice /faze tri i četiri/ iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke, a u toku su pregovori sa potencijalnim kineskim partnerima o drugim modelima finansiranja", navodi se u saopštenju.

Kako se naglašava, ukupna cijena izgradnje auto-puta na Koridoru "Pet ce" u Republici Srpskoj, procijenjena je na više od 500 miliona evra /bez eksproprijacije nepokretnosti, PDV-a i interesa u toku gradnje/.

Tender za prvu dionicu od petlje Јohovac do petlje Rudanka /Kostajnica/ je završen i početak radova se očekuje tokom ove godine.

Poništiti odluku o načinu međunarodne trgovine ugroženim vrstama

Vlada Republike Srpske protivi se usvojenoj odluci o uslovima i načinu sprovođenja Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u BiH i zahtijeva da je Savjet ministara u što kraćem roku stavi van snage.

Stav Vlade, koja je danas prihvatila informaciju o sprovođenju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka u BiH, jeste da nadležni organi Srpske odluku neće sprovoditi.

Vlada smatra da pojedine odredbe odluke nisu u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima Republike Srpske, te konstatuje da prilikom njene izrade nisu uvažene primjedbe i sugestije nadležnih institucija Srpske.

Zaduženo je Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, o ovom zaključku obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Savjet ministara.

Usvojena informacija o sredstvima od vodnih naknada

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o prikupljanju i utrošku namjenskih sredstava od vodnih naknada u prošloj godini od javne ustanove Vode Srpske, opština, gradova i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Srpske sa prijedlogom mjera.

Ukupan prihod po svim vrstama vodnih naknada za prošlu godinu iznosi 20.635.648 KM, a ukupan prihod za isti period 2017. godine iznosio je 17.858.461 KM.

Upoređujući ukupan prihod svih vodnih naknada u 2017. godini i 2018. godini, uočljivo je, kako se navodi, povećanje ukupnog prihoda za 2.777.186 KM, odnosno za 15 odsto, što je najveći ostvareni ukupan prihod u toku jedne godine.

U saopštenju se ističe da će biti preduzete mjere radi poboljšanja stanja u sektoru voda Republike Srpske, kao i da će Vode Srpske pojačati kontrolu obveznika vodnih naknada da bi obezbijedila i dalje postepeno povećanje ukupno prikupljenih vodnih naknada.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju će usaglasiti programe radova ustanove Vode Srpske i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike i obezbijediti njihovo učešće u finansiranju monitoringa površinskih i podzemnih voda.

U saopštenju se dodaje da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ustanova "Vode Srpske" u opštinama i gradovima koje nisu zatražile saglasnost na utrošak sredstava u 2018. godini izvršiti kontrolu utroška namjenskih sredstava od posebnih vodnih naknada.

Preciziranje poslova pilota Helikopterskog servisa

Vlada Srpske usvojila je uredbu o izmjeni i dopunama uredbe o osnivanju Helikopterskog servisa Republike Srpske radi preziciranja poslova pilota ovog servisa.Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da je efikasnost operacija Helikopterskog servisa znatno poboljšana nabavkom novog, višenamjenskog helikoptera "AV119Kiks".

Nabavkom ovog helikoptera koji, između ostalog, posjeduje opremu za gašenje požara, unaprijeđene su sve operacije Helikopterskog servisa, a naročito gašenja požara, te transporta bolesnih i povrijeđenih, kao i pomoći stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda ili akcija traganja i spasavanja.

Usvojena informacija o trećem objektu Studentskog centra Pale

Vlada Republike Srpske je usvojila i informaciju o kupovini zemljišta i početku radova za izgradnju trećeg objekta Јavne ustanove Studentski centar Pal".Za realizaciju kupovine zemljišta i nastavak aktivnosti u vezi sa izgradnjom trećeg objekta zaduženi su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i ЈU Studentski centar Pale, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela i odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za prva tri mjeseca ove godine u ukupnom iznosu od 347.832 KM.

Za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova raspoređeno je 282.015 KM, 59.566 KM za tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske i 6.250 KM za tekuće grantove udruženjima od javnog interesa.

Donesen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije

Vlada Republike Srpske donijela je po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se ograniči rast naknade za podsticanje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji koju plaćaju krajnji kupci električne energije.

Zakon se donosi po hitnom postupku da bi se određeni proizvođači energije iz obnovljivih izvora /energija iz vjetroelektrana/ isključili iz sistema podsticanja, čime će se ograničiti rast računa za električnu energiju po tom osnovu, a koji bi u narednom periodu bio značajan.

Poređenja radi, ostvarivanjem prava na podsticaj za vjetroelektranu snage oko 50 megavata potrebno je obezbijediti najmanje 16 miliona KM na godišnjem nivou.

"Donošenje ovog zakona po hitnom postupku neophodno je zbog potrebe zakonskog normiranja ovog pitanja, s obzirom na to da bi u bliskoj budućnosti neki od proizvođača električne energije iz vjetroelektrana koje su u izgradnji mogli da rezervišu to pravo, u skladu sa važećim zakonom", dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Zakon o igrama na sreću, po hitnom postupku, kojim se uređuje sistem i uslovi priređivanja igara na sreću, nagradnih i zabavnih igara, vrste igara na sreću, naknade za priređivanje tih igara, porez na dobitke od igara na sreću i zabavnih igara, nagradne i zabavne igre, kao i nadzor nad izvršavanjem obaveza iz ovog zakona, prekršaji i sankcije iz oblasti igara na sreću.

"Cilj ovog zakona je unapređenje sistema igara na sreću u Republici Srpskoj, posebno unapređenje nadzora u ovoj oblasti i razvijanje u zakonskim okvirima obima poslovanja u igrama na sreću, a samim tim i povećanje budžetskih prihoda od igra na sreću. Cilj je i jačanje uloge javnog preduzeća "Lutrija Republike Srpske" Banjaluka koje je u cIjelosti u vlasništvu Republike Srpske i davanje tom preduzeću uloge koju jedno ovakvo preduzeće ima u zemljama u okruženju i šire", ističe se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o davanju saglasnosti na potpisivanje memoranduma o razmjeni iskustava u oblasti inspekcijskog nadzora, između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Za potpisivanje memoranduma ovog rješenja ovlašten je direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove.

"Cilj tog memoranduma je da se saradnja odvija kroz organizovanje zajedničkih inspekcijskih kontrola u pograničnim oblastima, kroz razmjenu iskustava i dobre prakse u oblastima nad kojima nadzor vrše inspekcije u oblasti drumskog, željezničkog i vodnog saobraćaja, te kroz razmjenu iskustava i dobre prakse u oblastima nad kojima nadzor vrše urbanističko-građevinska i inspekcija za transport opasne robe" navodi se u saopštenju.