Nijedna odredba ne diskriminiše ostale narode

Ulaganje veta na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture je sramna odluka

19:58, 13.08.2018.
Izvor: ATV
Thumbnail
Ulaganje veta na Zakon o zaštiti žrtava ratne torture Republike Srpske, koji propisuje mjesečnu naknadu žrtvama sa prebivalištem u Republici Srpskoj, krajnje je sramna odluka Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda – poručili su to iz Udruženja žena žrtava rata i Republičkog Centra za istraživanje rata. 

Uvjereni su da će to potvrditi i u Ustavnom sudu Republike Srpske, jer, kako kažu, nijedna odredba zakona ne diskriminiše ostale narode u Srpskoj. Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja tvrdi da je sve dio predizborne kampanje Bošnjaka, koji primaju platu u Republici Srpskoj, a pritom ne poštuju njene žrtve. 

"Nikome nije jasno osim da se tu radi o bezobraznoj politici, zlonamjernoj politici protiv srpskih žrtava. Zašto se uopšte razlaže sa konačnim donošenjem zakona i zašto taj zakon do sada nije stupio na snagu?  Nažalost, upravo zbog te njihove zle namjere zakon je otišao na Ustavni sud i  mi znamo da zakon nema nijednog diskriminatorskog  elementa i vjerujemo da će biti proglašen ustavnim i da će stupiti na snagu", kaže Božica Živković Rajilić.

Klub Bošnjaka predložio je tri amandmana, prvensteno da se dokazi o torturi priznaju i žrtvama iz Federacije, što nije prihvaćeno u zajedničkom povjerenstvu Skupštine i Vijeća naroda. Milorad Kojić, direktor  Republičkog Centra za istraživanje rata podsjeća da je Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice pokušavalo prenese nadležnost na BiH, a tako i da finansijski destabilizuje Republiku Srpsku. Najgore je, kaže Kojić, što zbog pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, žrtve još čekaju na propisanu mjesečnu naknadu.

"Zaista nema ništa sporno što se tiče bilo koje odredbe da diskriminiše bilo koji narod, rasu ili vjeru, što znači da se radi o jednom pritisku da se donese zakon na nivou BiH i da se izvrši dodatni prenos nadležnosti, što zaista nije slučaj. Ja sam ubjeđen sigurno da će Ustavni sud pustiti taj zakon u proceduru", rekao je Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske.

Zakon o žrtvama ratne torture Republike Srpske prošao je javnu raspravu, a predviđene su mjesečne naknade od 127, 170  ili 298 KM, u zavisnosti od težine djela. Osim novčane naknade, definisana su i ostala prava, poput  zdravstevnog i socijalnog osiguranja.