Branko Lukić

U Srebrenici je bilo zločina, ali ne i genocid

17:39, 12.04.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Advokat Branko Lukić istakao je na Međunarodnoj naučnoj konferenciji "Srebrenica, stvarnost i manipulacije" da su se u Srebrenici u proteklom ratu dogodili zločini, ali ne i genocid.

"Kada se saberu svi gubici od Šušnjara i Kamenice preko Cerske i Crnog vrha, pa do Baljkovice i sve okolnosti koje su se dešavale tokom proboja iz okruženja u dužini od oko sto kilometara, možemo zaključiti da je 28. divizija takozvane Armije BiH imala najmanje 6.000 poginulih. Ovi gubici ni na koji način ne mogu se povezati sa streljanjima zarobljenih", rekao je Lukić.

On je na skupu u Banjaluci, koji se održava s ciljem utvrđivanja istine o ratnim događajima u Srebrenici i okolini od 1992. do 1995. godine, naveo da ukupni gubici bošnjačke strane iznose 8.000, kao i da je jasno da nije moglo biti više od 2.000 streljanih, što svakako jeste zločin, ali ne ispunjava elemente genocida. 

Akademik Boris Krivokapić rekao je da je u Srebrenici 1995. godine izvršen niz teških zločina, ali da su to bili ratni zločini i zločini protiv čovječnosti. 

"U okvirima koje definiše međunarodno pravo nema nikakvog osnova da se smatra da je tamo počinjen genocid", kaže Krivokapić. 

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Stevo Pašalić rekao je da se nakon rata u BiH svjesno manipulisalo brojem žrtava. 

"Prema raspoloživim podacima, procjena je da je tokom rata u BiH poginulo, ubijeno, nestalo ili umrlo zbog ratnih posljedica približno 2,4 odsto ukupnog stanovništva BiH popisanog 1991. godine", naveo je Pašalić, koji je demograf. 

On ističe da je najveća negativna stopa migracionog salda zabilježena u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine sa ukupnim gubitkom od milion ljudi i dodao da je polovina tog gubitka nadoknađena između 1995. do 2000. godine. 

Profesor ruskog Univerziteta TISBI u Kazanju Aleksandar Mezjaev ocijenio je da je glavni cilj Haškog tribunala bio da uvjeri svjetsku zajednicu da je srpski narod odgovoran za genocid. 

"Ovaj zadatak nije ispunjen, jer objektivan pregled svih materijala Haškog tribunala pokazuje da je on nezakonit, zavisan, pristrasan i institucija koja nije imala pravo da sprovodi suđenja", dodao je Mezjaev. 

Prema njegovim riječima, sve optužbe protiv najvišeg političkog i vojnog rukovodstva Srba na cijeloj teritoriji bivše Jugoslavije zasnovane su na lažnim dokazima i ne mogu se koristiti kao osnova za nepristrasnu osudu.