U republički budžet uplaćeno više od pet miliona KM taksa

12:13, 05.02.2021.
Izvor: Srna
Nadležne inspekcije Inspektorata Republike Srpske su u prošloj godini u spoljnotrgovinskom prometu prilikom uvoza izvršile 118.093 kontrole različitih vrsta robe, dok su po osnovu nadzora tog prometa u republički budžet uplaćene takse od 5.377.631 KM, rečeno je Srni u Inspektoratu Srpske.

Od ukupnog broja na pošiljke hrane odnosila se 70.141 kontrola, a kontrolisana je i 13.161 pošiljka tečnih naftnih goriva, 18.861 pošiljka predmeta opšte upotrebe i hemikalija, te 15.930 pošiljki koje podliježu obaveznom fitosanitarnom pregledu.

Za potrebe laboratorijskog ispitivanja kvaliteta, zdravstvene i mikrobiološke ispravnosti uzet je 5.861 uzorak, i to 4.318 uzoraka hrane, 247 uzoraka tečnih naftnih goriva, 611 uzoraka predmeta opšte upotrebe i 685 uzoraka poljoprivrednog repromaterijala.

Na osnovu rezultata laboratorijskih analiza kod jedan odsto ispitivanih uzoraka, odnosno 64 uzorka, utvrđeno je da ne ispunjavaju propisane parametre kvaliteta i zdravstvene ispravnosti, te je po tom osnovu zabranjen uvoz 33 pošiljke hrane, 13 pošiljki predmeta opšte upotrebe i 18 pošiljki poljoprivrednog repromaterijala i druge robe koje podliježu obaveznom fitosanitarnom pregledu.

Laboratorijskim analizama se zahtijeva ispitivanje parametara koji predstavljaju najveći rizik kod određenog proizvoda, kao što je nedozvoljena količina pesticida u voću i povrću, prisustvo različitih kontaminanata u hrani, koncentracija određenih hemikalija u predmetima opšte upotrebe, karantinski štetnih organizama u sjemenu i sadnom materijalu, te brojni parametri kvaliteta.

Za potrebe vršenja inspekcijskog nadzora u spoljnotrgovinskom nadzoru prilikom uvoza republički inspektori prisutni su na 14 graničnih prelaza, odnosno carinskih ispostava u Republici Srpskoj.