Narodna skupština Srpske

Svrha novog Zakona o podsticajima - veće plate u privredi

19:26, 12.06.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Veće plate u privredi, to je ukratko svrha novog Zakona o podsticajima koji se danas našao pred narodnim poslanicima. U suštini, svi su saglasni da primanja treba da budu veća. 

Opozicija poručuje da joj smeta što zakon predviđa da privrednici koji zaposlenima daju platu do 550 maraka, dobiju podsticaje u visini 30 odsto od plaćenih doprinosa na povećanje primanja, dok bi podsticaje od 70 odsto dobili oni koji zaposlene plaćaju više od 550 KM.

"To je zaista diskriminiatorsko i trebalo je to ujednačiti da to bude ako ne u jednakom omjeru, onda bar približno da se ne stvara velika razlika", kaže Gordana Vidović, poslanik PDP-a u NS RS.

"Čini mi se da sam sklon da pomislim da pojedini poslanici misle da je veliki broj plata manji od 550 KM, ali mislim da te plate zaslužuju da idu gore da je većina tih plata prikazana niža od 550 KM, a da je ona suštinski veća ona koja se isplaćuje", kaže Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NS RS.

U Vladi poručuju da se iznos podsticaja za plate manje i veće od 550 KM razlikuju, jer treba nagraditi one koji za svoje radnike izdvajaju više novca. Kažu da svi privrednici imaju šanse da dobiju veće podsticaje, ukoliko svojim radnicima povećaju početni iznos plate. 

"Povećanjem te plate, poslije prvog obračunskog perioda, u drugom već obračunskom periodu, taj isti privrednik će imati pravo na podsticaj od 70 odsto uvećanjem plata, tako da će u svakom slučaju imati mogućnost i na 70 odsto", kaže Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva u Vladi RS. 

"Smatramo da će dobrim dijelom, određeni dio poslodavaca, da ono što su do sada davali u koverti, sada samo pretočiti u legalne tokove, rasterećenje privrede mora da se nastavi i da se radi što prije i što aktivnije", Željko Tepavčević, predsjednik Konferencije sindikata RS.

Veće plate dobiće i zaposleni u pravosuđu. Tačnije, sudska policija i službenici u kazneno-popravnim institucijama sa srednjom i višom stručnom spremom. Predviđeno je to izmjenama Zakona o pravosuđu o kojem se danas raspravljalo u Narodnoj skupštini. Prava tih službenika će se tako izjednačiti sa pravima zaposlenih u MUP-u Srpske. 

Ministar pravde, Anton Kasipović kaže da ministarstvo stalno pregovara sa sindikalcima, kako bi plata u narednom periodu, bila povećana i drugim zaposlenim u pravosuđu.