Švedska donirala opremu za tretman medicinskog otpada

  • 03.02.2021.21:15

Oko 170 tona infektivnog medicinskog otpada proizvela je u doba korone najveća zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. To je i više nego u prethodne dvije godine zajedno. S obzirom na to da je riječ o visokorizičnom medicinskom otpadu, neophodno je oprezno upravljanje.

A od sada će to moći raditi i u krugu svoje ustanove. Vertikalni sterilizatori, specijalizovano vozilo, zaštitna oprema, sve što je neophodno za tretman otpada nastalog tokom pandemije stiglo je od Ambasade Švedske u BiH. Od kolikog je to značaja, znaju najbolje oni koji su svakodnevno na prvoj liniji odbrane od virusa korona.