Gost ATV-a Srđan Rajčević

Stanje u visokom obrazovanju nezadovoljavajuće, potrebna reforma

23:00, 17.07.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
"Glavni zaključak Vlade Republike Srpske je da je sadašnje stanje u oblasti visokog obrazovanja nezadovoljavajuće. Ono nije dobro", rekao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS gostujući u Večernjim ATV vijestima.

"Mi smo u Vladi bili odlučni da to danas saopštimo i da predložimo određene mjere koje će voditi ka poboljšanju stanja u visokom obrazovanju. Mi smo danas sačinili jedan set mjera kao ministarstvo i to predložili Vladi i Vlada je to jednoglasno podržala. U smislu da ćemo sljedećih godina i do okončanja mandata ove Vlade aktivno raditi kao društvo u cjelini na poboljšanju stanja u ovoj oblasti, kako bi stanje u visokom obrazovanju doveli do onog momenta u kojem ćemo reći da sada imamo jedno fleksibilno, moderno visoko obrazovanje", rekao je Rajčević.

Vlada je mišljenja da je sadašnji sistem visokog obrazovanja zapravo jedan trom, neefikasan i nefleksibilan sistem.

"Uočili smo i određene negativne pojave kao što je relativno niska stopa naučne produktivnosti na našim visokoškolskim ustanovama, nedovoljno ulaganje u nauku i istraživanje koje imamo kao društveni problem koji nas prati već godinama, nedovoljna međunarodna vidljivost naših visokoškolskih ustanova", naveo je Rajčević.
 
Mjere koje su predložene su koncipirane u tri grupe. Prva grupa se odnosi na kratkoročni period do 2020. godine, drugi period se odnosi na 2022. godinu, do okončanja mandata ove Vlade i kasniju transformaciju sistema visokog obrazovanja koja će trajati do 2035. godine.

"Prema procjenama, 2035. godine moglo bi se doći do cilja", naveo je Rajčević.

"Prvi kratkoročni plan koji se odnosi na stabilizaciju stanja u visokom obrazovanju podrazumijeva operativne mjere od strane Vlade kao predlagača novih zakonskih rješenja. Jedno od tih zakonskih rješenja će biti donošenje novog, modernog zakona o visokom obrazovanju koje će stvoriti normativne uslove za dalji razvoj ovog sektora. Nakon toga će ići drugi period u kojem će se preduzimati zakonske i operativne mjere. Jedan od planiranih zakona je i Zakon o osiguranju kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. I tu planiramo potpuno drugačija rješenja od onog što imamo sada. I nakon toga idemo u ove druge operativne aktivnosti", pojasnio je Rajčević.

Na današnjoj prvoj tematskoj sjednici Vlade RS razmatrana je potreba reforme obrazovanja od koje je najbitniji segment reforma visokog obrazovanja.

"Danas smo imali jednu prezentaciju koja je zasnovana na podacima Ministarstva za naučno tehnološki razvoj,  visoko obrazovanje i informaciono društvo. Te podatke je skupljao tim stručnjaka iz ministarstva i na osnovu tih podataka smo došli do jedne cjelokupne analize o trenutnom stanju u visokom obrazovanju. Nakon te prezentacije imali smo diskusiju koja je trajala skoro tri sata, koliko je trajala i sjednica Vlade. I to, zapravo, dovoljno govori o tome da je postignut jedan širok konsenzus unutar same Vlade o potrebi reforme u oblasti visokog obrazovanja", pojasnio je Rajčević.

On je naveo da je Vlada odlučna da sprovede reformski koncept koji je danas predložen, a dobijena je i podrška predsjednika RS, Željke Cvijanović, srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i predsjednika Vlade RS, Radovana Viškovića. 

Rajčević je podsjetio i da je u ekspozeu premijera Radovana Viškovića i u programu ekonomskih reformi Vlade RS kao jedan od glavnih ciljeva navedena reforma obrazovanja.