Šta piše u Nacrtu zakona o porijeklu imovine Republike Srpske?

  • 12.06.2021.18:18

Kuće, stanovi, poslovni prostori, idu pod lupu, čim Narodna skupština ali i ostale institucije Republike Srpske, završe sa Zakonom o utvrđivanju porijekla imovine. Ako ste u tri uzastopne godine kupili imovinu vrijednu više od 300.000 maraka, a ne možete da dokažete odakle vam za to novac, moraćete da platite 75 odsto poreza. Ili, ako se utvrdi da ste sve to stekli na nezakonit način, biće vam oduzeto, stoji u Nacrtu zakona.

"To mogu biti tri uzastopne godine u prošlosti poput 2003, 2004., 2005. godine na primjer. Ako se utvrdi da to uvećanje imovine je u nesrazmjeru sa legalnim prihodima. I razlika izmešu takvog uvećanja i legalnih prihoda treba da bude veća od 300 hiljada maraka", izjavio je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NSRS.

Na prijedlog kluba poslanika SNSD-a, SDS-ovci će imati svoje prijedloge. U Nacrt bi dodali i to da Zakon počne sa primjenom odmah nakon usvanjanja, ali i da se formira posebno tijelo u Narodnoj skupštini koje će sve to kontrolisati.

"Ne svodi se samo na donošenje zakona. Već i na postzakonodavni nadzor. Dakle za utvrđivanje primjene tog zakona. Ukoliko mi donesemo ovaj zakon bez nametanja obaveze poreskom organu da dostavlja izvještaje nadležnoj komisiji mi ćemo ostati uskraćeni za saznanja o tome kako se i na koji način ovaj zakon primjenjuje", kazala je Ivanka Marković, poslanik SDS-a u NSRS.

Kako je neko sa malo primanja stekao kule i vile, pitaju se i građani. Sve to, kažu, treba ispitati.

"Da li mislite da treba ispitati porijeklo imovine građana Republike Srpske? Treba! Zašto? Zato što su je mnogi stekli nelegalno. Ako će se baviti time, treba se baviti sistemski i zna s eko se bavi tim stvarima. Ljubomoran nisam ni na koga. Neka ima ko god može da ima, da li je to pravilno ili nije zarađeno. To je sad druga priča", odgovaraju građani.

A obično prstom upiru i političare. Oni sa kojima smo mi razgovarali, kažu, ne kriju ništa.

"Ako pokažemo građanima da smo spremni da se imovina koju imamo kojom raspolažemo stavi pod lupu da se ispita porijeklo naše imovine, samim tim garantujemo zakonitost te imovine", kaže Markovićeva.

"Ja nemam mnogo imovine. Na kraju krajeva, ti podaci su dostupni na sajtu Centralne izborne komisije", dodao je Mazalica. 

Zakon o porijeklu imovine, poručuju u SNSD-u, sigurno će puniti i budžet, ali će pomoći i u razotrkivanju kriminala. Sličan se odnedavno primjenju i u Srbiji.