Prevencija nezaraznih bolesti

Šeranić: Za unapređenje zdravlja važna saradnja više sektora

12:27, 11.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da se prevencija i kontrola masovnih nezaraznih bolesti i unapređenje zdravlja mogu povezati sa ekonomskim razvojem, u čemu ne učestvuje samo Ministarstvo zdravlja, već više sektora.

Šeranić je novinarima u Banjaluci, prije prezentacije Akcionog plana za prevenciju i kontrolu nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2026. godine, rekao da je ovaj plan vrlo važan, kao i da je usaglašen sa evropskim akcionim planom za kontolu masovnih nezaraznih bolesti, čime Srpska dobija svoje mjesto u smislu koordinisane aktivnosti u Evropi po pitanju prevencije masovnih nezaraznih bolesti. 

"Akcioni plan govori o određenim aktivnostima koje se odnose na naše individualne odluke i na populacione odluke kako da unaprijedimo zdravlje stanovništva. Ako zanemarimo biološke faktore koji se odnose na pol i starost, onda možemo razmatrati faktore životne sredine koji mnogo utiču na zdravlje. Važna je intersektorska saradnja, jer zdravlje nije pitanje samo Ministarstva zdravlja već svih nas", poručio je Šeranić. 

Prema njegovim riječima, stanovništvu u Srpskoj najviše prijete maligna i kardiovaskularna oboljenja koja izazivaju smrtnost i do 60 odsto. 

Ministar zdravlja naglasio je da treba pojačano raditi na prevenciji karcinoma dojke i cerviksa kod žena, te kolorektalnog karcinoma. 

On smatra da prevencija mora biti usmjerena na radno stanovništvo od 20 do 65 godina. 

Načelnih Službe za socijalnu medicinu sa organizacijom i ekonomikom u zdravstvu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Dijana Štrkić navodi da su vodeći uzroci smrtnosti u Srpskoj bolesti sistema krvotoka koje čine polovinu ukupne smrtnosti, a svaki peti smrtni slučaj je zbog tumora. 

Ona kaže da muškarci najčešće obolijevaju od raka dušnika, bronhija i pluća, a žene od raka dojke. 

"Zajednički faktori rizika su pušenje, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost i konzumiranje alkohola", upozorila je Štrkićeva. 

Direktor Odjeljenja za zdravstvene sisteme i javno zdravstvo Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije Hans Kluge rekao je da su nezarazne bolesti glavni uzrok smrtnosti u Evropi i predstaljaju veliki trošak po privredu. 

On smatra da je veoma važno da se ovaj akcioni plan realizuje. 

"Načelo univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom znači da svi ljudi treba da imaju pristup dobrim zdravstvenim uslugama, a da, pritom, zbog lošeg zdravlja na završe u siromaštvu. Republika Srpska nalazi se na dobrom putu da ostvari ciljeve održivog razvoja, a mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji spremni smo da im u tome pomognemo", rekao je Kluge.