Poslanik Socijalističke partije

Selak: Obezbijediti optimalne uslove za rad Pravobranilaštva

14:16, 06.03.2019.
Thumbnail
Poslanik Socijalističke partije i član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Goran Selak poručio je na današnjoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske da je potrebno stvoriti optimalne uslove za rad Pravobranilaštva Republike Srpske.

Tokom diskusije oko Izvještaja o radu Pravobranilaštva, poslanici NSRS su upoznati da Pravobranilaštvo nema kancelarije u Banjaluci i Trebinju, kao i da se suočavaju sa odlivom kadrova.

Selak je istakao da podržava zaključke u Izvještaju u kojima se navode problemi ali i konkretna rješenja po pitanju teškoća u funkcionisanju Pravobranilaštva.
 
"U Banjaluci i Trebinju, Pravobranilaštvo nema svoje prostorije. Institucija koja koja se na direktan način bavi zaštitom interesa Republike Srpske nema trjano riješeno pitanje smještaja u najvećim gradovima Кrajine i Hercegovine. Pored nedostatka prostora za rad, evidentno je da postoji i problem sa kadrovima. Dio tog problema se tiče visine primanja, odnosno materijalnog statusa nosilaca pravobranilačke funkcije. Predloženo je izjednačavanje materijalnog statusa sa statusom tužilaca i sudija u Republici Srpskoj iz razloga što zaposleni u pravobranilaštvu odlaze u pravosuđe, advokaturu i notarijat, gdje imaju bolji materijalni položaj. Takođe, po uzoru na pravosuđe i tužilaštvo, potrebno je riješiti i obuku kadrova u Pravobranilaštvu. Mislim da se ovdje ne radi o problemima Pravobranilaštva, nego o problemu čitavog društva i nadam se da ćemo u najskorije vrijeme razgovarati o konkretnim koracima u pravcu rješavanja ove situacije", rekao je Selak.