Vlada Republike Srpske

Saradnja Srpske i Srbije na planu stipendiranja mladih talenata

15:58, 21.02.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici informaciju o zaključenju Memoranduma o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata između Ministarstva omladine i sporta Srbije i Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske.

Polazeći od Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Srpske i Srbije, dva ministarstva su dogovorila zaključivanje ovog memoranduma u želji za daljim razvijanjem i podsticanjem saradnje, kao i uvjerenjem da će saradnja u oblasti stipendiranja mladih talenata doprinijeti međusobnom produbljivanju veza.

"Ministarstva će razvijati i podsticati saradnju u oblasti stipendiranja mladih talenata jačanjem partnerstva između Fonda "Dr Milan Јeli" Republike Srpske i Fonda za mlade talente Republike Srbije, te uspostavljanje okvira za održivu saradnju u oblasti praćenja i unapređenja stipendiranja mladih talenata Srpske i Srbije", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Vlada Srpske dala je saglasnost na raspored sredstava Fonda za sprečavanje zaraznih bolesti za 2019. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 600 hiljada maraka.

U saopštenju se navodi da se sredstva raspoređuju za naknadu štete za životinje koje su neškodljivo uklonjene (ubijene ili zaklane) prilikom realizacije mjera na suzbijanju naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza, kao i za sanaciju žarišta nakon neškodljivog uništavanja zaraženih životinja.

ZA SOCIЈALNO ZBRINjAVANjE RADNIKA ODOBRENO 1,4 MILIONA MARAKA

Vlada Republike Srpske odobrila je danas sredstva za socijalno zbrinjavanje radnika u ukupnom iznosu od 1.445.000 maraka za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 818 radnika iz 41 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Fondu PIO Republike Srpske raspoređuje se 1.445.000  maraka, od čega je 951.121 KM za izmirenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću nakon današnje sjednice.

Iznos od 493.878 KM namijenjen je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 65 radnika iz 41 preduzeća koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO do 31. decembra prošle godine u skladu sa rješenjem Vlade Srpske od 11. januara 2018. godine, koji uplatom ovih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Od 2004. do 2018. godine realizacijom Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, zbrinuto je ukupno 62.427 radnika iz 555 preduzeća. Vlada Republike Srpske za realizaciju ovog projekta izdvojila je ukupno 186.952.303 KM.

OVE GODINE U BANjE ĆE BITI UPUĆENO 600 ČLANOVA BORAČKIH PORODICA

Vlada Republike Srpske danas je dala saglasnost na Plan utroška sredstava za realizaciju Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca odbrambreno-otadžbinskog rata za ovu godinu kojim se predviđa upućivanje 600 lica iz ovih kategorija u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Za ovu svrhu Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske obezbijediće 300.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Realizacijom ovog projekta Ministarstvo iskazuje brigu za ratne vojne invalide i članove porodica poginulih boraca, kao članove društva koji su dali najveći doprinos u odbrani Republike Srpske, ističe se u saopštenju.

Ministarstvo je svake godine, počev od 2005, organizovalo i sprovodilo banjsku rehabilitaciju, i do 2018. godine ovaj vid rehabilitacije prošlo je 7.658 korisnika.

Za ovaj projekt u tom periodu ukupno je utrošeno 3.940.566 KM.