Petričević sa predstavnicima USAID-a

Registar podsticaja jedan od prioriteta

  • 08.02.2019.16:33

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da je jedan od prioriteta ovog ministarstva uspostavljanje registra podsticaja Republike Srpske.

Petričević je tokom sastanka u Banjaluci sa predstavnicima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH, napomenuo da je radna grupa za izradu registra podsticaja održala svoj prvi sastanak i preduzela aktivnosti na izradi pravnog okvira i softverskog rješenja. 

Sagovornici su ocijenili da će realizacija aktivnosti povodom uspostavljanja registra podsticaja Republike Srpske poboljšati poslovni ambijent, te da će biti izbjegnuto dupliranje sredstava. 

Iz resornog ministarstva saopšteno je da se na ovaj način obezbjeđuje snažna podrška privatnom sektoru što je jedan od glavnih prioriteta USAID-a u BiH. 

Petričević je zahvalio USAID-u u BiH na dosadašnjoj podršci, te ih je upoznao o aktivnostima novog ministarstva. 

Delegaciju USAID-a predvodio je direktor USAID-a u BiH Piter Dafi.