Narodna skupština RS

Razmotren Nacrt zakona o radio-amaterizmu

12:06, 12.02.2019.
Thumbnail
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je u završnoj riječi o ovom nacrtu zakona da su poslanici tokom rasprave u Narodnoj skupštini shvatili značaj i potrebu donošenja ovog akta. 

"Razmotrićemo sve kvalitetne prijedloge i sugestije poslanika da bismo donijeli ovaj koristan zakon", rekao je Trninić. 

On je dodao da je resorno ministarstvo za sljedeću sjednicu Vlade Srpske uputilo informaciju u kojoj ukazuje na nezakonito djelovanje Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/ BiH koja u ovoj oblasti pokušava prenijeti nadležnosti. 

"RAK je reagovao kada su vidjeli da donosimo ovaj zakon. Bićemo protiv prenosa nadležnosti, jer je ova oblast isključivo u nadležnosti Srpske", ocijenio je Trninić. 

Poslanik SNSD-a Radovan Vuković istakao je da bi lokalne zajednice radio-amaterima trebalo da obezbijede još bolje uslove rada. 

On je naveo da u BiH ima oko 3.000 radio-amatera, a u svijetu oko tri miliona. 

"To su humani ljudi koji rade volonterski i uvijek su spremni da pomognu", rekao je Vuković tokom rasprave u Narodnoj skuštini o Nacrtu zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj. 

Poslanik DNS-a Duško Ivić naglasio je da će od donošenja zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj imati korist društvena zajednica i svi građani. 

On je podsjetio da su radio-amateri odigrali važnu ulogu tokom posljednjeg rata, ali i u vanrednim okolnostima, poručivši da klubovi radio-amatera treba da imaju edukativnu funkciju i da budu pod kontrolom Republike Srpske i republičkog Saveza radio-amatera. 

"Veoma je važno da Srpska ima kontrolu i nad opremom koju koriste klubovi radio-amatera", naveo je Ivić. 

Poslanik SDS-a Tomica Stojanović rekao je da je važno da radio-amateri budu uvježbani i u svakom trenutku spremni da u vanrednim okolnostima budu od koristi društvu i građanima. 

On je sugerisao da bi na tom planu trebalo uvezati radio-mrežu sa sistemom veze republičke Civilne zaštite. 

Poslanik SP-a Maksim Skoko rekao je da će poslanici ove stranke podržati nacrt zakona, naglasivši da je važno dodatno ojačati i tehnički opremiti klubove radio-amatera da bi oni bili što efikasniji.