Narodna skupština Srpske

Razmotren Godišnji izvještaj o radu ombudsmana za ljudska prava BiH

15:52, 16.05.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Ombudsmana za ljudska prava BiH za 2018. u kome se navodi da je ta institucija lani zaprimila ukupno 3.266 žalbi, kao i da je u izvještajnom periodu završeno 3.240 predmeta.

Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović je u završnoj riječi o tom izvještaju rekao da će ova institucija odreagovati u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima kada je riječ o žalbama poslanika Narodne skupštine u vezi sa nedovoljnom zastupljenošću predstavnika Srba u organima vlasti u Federaciji BiH. 

"Inicijativu o tome može podnijeti i grupa poslanika u parlamentu Srpske", rekao je Mitrović. 

On je naveo da se stanje u oblasti pravosuđa treba unaprijediti novim zakonodavstvom i reformama. 

Mitrović je rekao da se o ljudskim pravima uvijek mora voditi računa, ali u skladu sa nadležnostima, te da treba urediti oblast plaćanja alimentacije. 

On je, odgovarajući pojedinim poslanicima opozicije, rekao da prvenstveno nadležno tužilaštvo treba da da odgovor kada je riječ o slučaju stradanja mladića iz Banjaluke Davida Dragičevića. 

U izvještaju o radu Ombusmana za ljudska prava BiH se navodi da se najveći broj žalbi ovoj instituciji odnosio na povrede građanskih i političkih prava (1.819 predmeta). 

"Zatim slijede žalbe koje su se odnosile na kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava (825), kršenja prava djece (216), sve oblike diskriminacije (208), prava osoba lišenih slobode (144), povrede prava osoba sa invaliditetom (46) i nacionalnih i vjerskih manjina (8)", navodi se u izvještaju. 

U izvještajnom periodu ombusmanima se obratilo ukupno 13.130 građana.