Problem nastao prilikom pokušaja prenošenja naležnosti

Rajčević: Zbog zastoja u postupcima akreditacije najviše trpe studenti

10:59, 07.03.2019.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević izjavio je da zbog zastoja u postupcima akreditacije trpe najviše studenti i visokoškolske ustanove iz Srpske, te da se vode razgovori sa svim ključnim akterima kako bi to bilo prevaziđeno.

Rajčević je naglasio da je problem nastao prilikom pokušaja prenošenja nadležnosti u oblasti akreditacije na nivo BiH, kroz nacrt dokumenta - odluke o normama o minimalnim standardima u visokom obrazovanju u BiH, koji usvaja Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Prema njegovim riječima, iako je u više navrata Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske nudila dokument o normama koji poštuje ustavne nadležnosti i bio bi prihvatljiva za sve u BiH, nije postignut konsenzus.

"Neusvajanje ovog dokumenta ne može biti razlog za zastoj u postupcima akreditacije. Uvijek postoje alternativna rješenja, koja omogućavaju nesmetan postupak i zaštitu prava studenata", rekao je Rajčević za sarajevsko Oslobođenje.

On je naveo da HEA uslovljava imenovanje Komisije stručnjaka - nezavisnog tijela koje obavlja reviziju kvaliteta visokoškolskih ustanova, usvajanjem dokumenta -odluke o normama, što nije u skladu sa Zakonom.

"Imenovanje komisija je formalni akt koji HEA samo treba da utvrdi da li se članovi komisije stručnjaka koje predlažu nadležne obrazovne vlasti nalaze na listi stručnjaka HEA i to nikako ne smije da bude razlog za zaustavljanje procesa akreditacije", istakao je Rajčević.

Dodao je da je je situacija ozbiljna i da je neophodno obezbijediti nesmetano odvijanje procesa akreditacije, napominjući da je na snazi vještačka blokada, jer postoje sve pravne pretpostavke za odvijanje procesa.

Rajčević je ukazao da se međunarodna zajednica uključila u momentu kada su postavili uslov da samo akreditovane visokoškolske ustanove mogu da učestvuju u programu "Erazmus plus" , kada je Evropska komisija dala rok do 31. marta da se završe postupci akreditacije za sve ustanove koje su u postupku reakreditacije.

On je naveo da je međunarodna zajednica svjesna posljedica zaustavljanja procesa akreditacije, kao i da je Republika Srpska spremna da okonča započete postupke akreditacije institucija i studijskih programa. "Imamo sve potrebne pretpostavke za to i da nije bilo te blokade u imenovanju komisije davno bismo okončali ove postupke i ne bismo bili u ovakvoj situaciji", dodao je Rajčević.

Istakao je da je šteta čak i kada jedan student ne učestvuje programu "Erazmus plus" zato što studira na neakreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, pogotovo ako se zna da je uzrok nerad institucije koja vodi registar akreditovanih visokoškolskih ustanova na niovu BiH.