Predsjednik Republike Srpske

Program demografske obnove omogućiće bolje uslove za sveukupan život

11:27, 16.12.2018.
Izvor: Srna
Thumbnail
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da bi realizacijom nacionalnog programa demografske obnove trebalo da budu omogućeni bolji uslovi, prije svega, za rast broja stanovnika u Srpskoj i veće zapošljavanje, prvenstveno mladih ljudi.

Cvijanovićeva je rekla da će se realizacijom ovog programa baviti nova vlada, ali i neke druge institucije.

"Postojaće multisektorski pristup u realizaciji nacionalnog programa demografske obnove. To će podrazumijevati kako da ostvarimo to da nas ima više i na koji način da stvaramo uslove i pretpostavke za veće zapošljavanje, prevashodno, mladih ljudi, te kako da identifikujemo zanimanja za koja će biti osigurano zapošljavanje", rekla je Cvijanovićeva za Radio Beograd.

Ona je istakla da bi realizacijom tog programa trebalo da budu omogućeni i bolji uslovi za ostanak na selu, kao i podrška poslovnim inicijatavama mladih.

"To podrazumijeva da mladi čovjek, koji želi da pokrene neku poslovnu inicijativu, zaista dobije punu podršku i mogućnost, a onda da i sam razvija svoje poslove dalje", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je u okviru tog programa neophodno identifikovati sva ona davanja koja su do sada izdvajana i procijeniti da li su ona dala efekat ili treba nešto drugo da se radi ili mijenja.

"Znam da to nije stvar koju možete danas da pokrenete i za godinu dana da imate neki rezultat, ali namjera je da pristupimo tome na način da znamo da je to jedan proces i da moramo u tome da učestvujemo", navela je Cvijanovićeva.

Ona je najavila da sve to u budućoj perspektivi podrazumijeva i uspostavljanje snažnog resursnog centra Republike Srpske.

"Prevashodno, treba da se bavimo pitanjem ljudskih resursa, a to opet znači da se vratimo i na teren obrazovanja, tržišta rada i podrške koju dajemo za zapošljavanje i slično", dodala je Cvijanovićeva.

Odgovarajući na pitanje koliko je zadovoljna onim što je radila dok je bila predsjednik Vlade Republike Srpske i šta ostavlja svom nasljedniku na toj funkciji, Cvijanovićeva je rekla da je ponosna na to što je njen kabinet stabilizovao budžet i što je uspostavljena apsolutna funkcionalnost svega što je vezano za sistem.

"Pristojan odgovor uvijek bi bio da se kaže da se moglo i više učiniti. Ali, s obzirom na probleme sa kojima smo bili suočeni, na stanje u kojem smo se nalazili na početku tog mandata i uzimajući u obzir ono što je završna tačka tog mandata, ja ću reći da smo prebacili ono što bi bilo maksimum očekivanja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da je sada sasvim drugačija situacija i da je vlada na čijem je čelu bila uspjela da, izlazeći iz krize, poveća plate, penzije, socijalna davanja, te da uvede neka nova socijalna prava.

"Јako sam ponosna na mjere kojima smo iskoračili prema nezaposlenim porodiljama obezbjeđujući im određena primanja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je Vlada Republike Srpske koju je vodila uspjela da realizuje neke projekte samo u ovoj godini, neki su pokrenuti, neki su privedeni kraju, a neki su još u toku.

Prema njenim riječima, više od 125 miliona maraka uloženo je samo u infrastrukturu, u komunalne projekte i sve one zahtjeve koje su ispostavile lokalne zajednice, opštine i gradovi u Srpskoj.

"Vodeći računa o finansijskim izazovima, bilo je mnogo teško da se nosite i sa određenim političkim problemima. U toku mog mandata na mjestu premijera, četiri godine su protekle u upravo ovako nesređenim odnosima između srpskih predstavnika - ljudi koji su u Republici Srpskoj i ljudi koji su na vlasti u Sarajevu", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je zadovoljna što je njen kabinet išao u korak i sa očekivanjima i na političkom, ekonomskom i na finansijskom planu.

Predsjednik Republike Srpske poručila je da se mora stavarati još bolji ambijent.

"Moramo se nositi sa problemima kako izaći iz neke bezidejnosti, kako više podstaći inicijativu, kako stvoriti mogućnost za veće zapošljavanje, mada sam ja zadovoljna, jer su za mog mandata, recimo u prošloj godini, zabilježeni rekordni makroekonomski pokazatelji, i kad je u pitanju i nivo zaposlenosti, i kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su sve to pozitivne stvari, ali da se ne smije stati i nova vlada mora da ide dalje.

"Mnogo je izazova. Uporno to govorim i prosto se nekad loše osjećam zbog toga, ali moramo na bolji i konkretniji način povezati naše školstvo, proces obrazovanja, sa onim što jesu potrebe tržišta rada. Treba da vrlo otvoreno identifikujemo razna zanimanja koja podrazumijevaju siguran posao", rekla je Cvijanovićeva.