Narodna skupština

Prijedlogom zakona o trgovini uređuje se planiranje i razvoj ove oblasti

11:32, 28.11.2019.
Izvor: Srna
Prijedlog zakona o trgovini, koji danas razmatra Narodna skupština Republike Srpske, predviđa mogućnost i da se u budžetu obezbijede sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda.

Prijedlogom zakona uređuju se planiranje i razvoj trgovine, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, posebne tržišne institucije, deklarisanje robe i način formiranja i isticanja njene cijene, trgovačka evidencija, praćenje trgovine i tržišta, navodi se u obrazloženju ovog akta.

Ovim zakonom se regulišu i nepoštene trgovačke radnje, zabrana i privremene mjere ograničavanja tržišta, podsticanje razvoja trgovine, upravni i inspekcijski nadzor i druga značajna pitanja.

Jedna od novina koje donosi ovo rješenje jeste preciznije objašnjavanje pojma trgovca i trgovine, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati ovu djelatnost, poput pojedinaca, udruženja građana, poljoprivrednika.

"Dodatno se uređuju postupanja i obaveze trgovaca u obavljanju trgovačke djelatnosti. S ciljem usmjeravanja unapređenja i razvoja trgovine, planira se mogućnost da se u budžetu obezbijede sredstva za finansiranje promotivnih aktivnosti za stvaranje i razvoj brenda, odnosno za podsticanje proizvođača-trgovaca ili pružalaca usluga na sprovođenju aktivnosti na brendiranju proizvoda robe i usluga namijenjenih tržištu", navodi se u tekstu prijedloga ovog zakona.

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić je, obrazlažući u Skupštini ovaj prijedlog zakona, rekla da član Savjeta za razvoj trgovine može da bude i predstavanik Zanatsko-preduzetničke komore Srpske, kao i da će se pri imenovanju Savjeta voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti polova.

"Privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje djelatnosti proizvodnje su dužni da za robu i repromaterijal koji koriste u proizvodnji posjeduju isprave o nabavci robe", rekla je Gašićeva.

Novim zakonom o trgovini se potpunije uređuju pitanja od značaja za potrošače kao što su odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom, ali i obaveza fizičkog lica u vezi sa polaganjem stručnog ispita za obavljanje špediterskih poslova.

"Uvedeni su savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, kao i novi instituti u cilju razvoja tržišne utakmice i ravnopravnosti trgovaca. Uređena je zabrana prodaje alkoholnih pića, duvana i duvanskih proizvoda mlađima od 18 godina", navodi se u novom zakonu.

U tom dokumentu se ističe da je detaljno uređena internet prodaja, imajući u vidu njeno sve veće učešće u ukupnom maloprodajnom prometu.

"Razvojem internet prodaje javljaju se i određene devijacije usljed nepreciznih zakonskih rješenja, pa je bilo neophodno predvidjeti mehanizme kojima će se to ponašanje sankcionisati. Takođe, precizirane su materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlašćenja za preduzimanje upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog zakona, te su propisani prekršaji za povredu odredaba ovog zakona", navodi se u tekstu zakona.

U ovom aktu se pprecizira i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona i dopunjavaju kaznene odredbe.