Vlada Republike Srpske

Prihvaćeno 12,9 miliona evra donatorskih sredstava za Koridor 5C

15:02, 02.07.2020.
Izvor: Srna
Vlada Republike Srpske prihvatila je donatorska sredstva Evropskog zajedničkog fonda za zapadni Balkan za finansiranje projekta Koridor 5C - prvi dio, u ukupnom iznosu od 12.900.000 evra.

Sredstva su namijenjena za kofinansiranje projekta koji se finansira kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnoću.

Donatorska sredstva biće utrošena za kofinansiranje izgradnje dvije petlje auto-puta u Јohovcu i Rudanci, za izgradnju dionice auto-puta u dužini od 6,1 kilometar između ovih petlji i za izgradnju priključnog puta sa dvije trake od oko jednog kilometra za spajanje postojećeg glavnog puta, uključujući prelaz preko rijeke Bosne.

Donatorska sredstva se realizuju putem EBRD-a, u skladu sa njihovim važećim procedurama.

Vlada je na današnjoj sjednici usvijila odluku o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti kovid-19 izazvane virusom korona.

Cilj Garantog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte - mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, odnosno obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed pandemije.

U odluci se navodi da maksimalan iznos garancije Srpske na nivou osiguranih portfolija kredita u okviru Garantnog programa iznosi 50.000.000 KM, a finansijske organizacije mogu da za realizaciju Garantnog programa odobre kredite u iznosu do 238.000.000 KM.

Maksimalan iznos kredita za mikropreduzeća je do 30.000 KM, za mala preduzeća do 100.000 KM i za srednja preduzeća do 250.000 KM.

USVOJEN PROGRAM NADZORA NAD KLASIČNOM I AFRIČKOM KUGOM SVINJA

Vlada Republike Srpske usvojila je danas i Program nadzora nad klasičnom i afričkom kugom svinja kod domaćih i divljih svinja u Republici Srpskoj u ovoj godini čiji je cilj rano otkrivanje i sprečavanje ove bolesti životinja.

Cilj ovog programa je i sprečavanje pojave, širenja, zatim praćenje, suzbijanje ili iskorjenjivanje klasične kuge svinja i afričke kuge svinja, kao i prikupljanje relevantnih podataka s ciljem sagledavanja epizootiološke situacije u odnosu na klasične kuge svinja i afričke kuge svinja kod domaćih i divljih svinja.

Vlada Srpske usvojila je informaciju o Smjernicama za finansiranje mjera za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama u Republici Srpskoj i zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo energetike i rudarstva i druga da prilikom planiranja i sprovođenja tih mjera primjenjuju te smjernice.

Smjernice služe za izradu projekata i mjera energetske efikasnosti koji se odnose na finansiranje obnove zgrada u javnom sektoru, iz domaćih izvora i međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.

"U kontekstu finansiranja energetske obnove zgrada u javnom sektoru pojavila se potreba uređenja ovog segmenta društvenog razvoja kroz uspostavljanje okvira za finansiranje energetske obnove zgrada u javnom sektoru. Ovaj finansijski okvir ima za cilj da se njime utvrde elementi koji će služiti za izradu i realizaciju projekata i mjera energetske efikasnosti", navedeno je u saopštenju. 

PRODUŽITI ROK VAŽENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U ZDRAVSTVU

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevu Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srpske o produženju roka važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva, te ovlastila ministra zdravlja i socijalne zaštite da u njeno ime potpiše sporazum o produženju roka važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva.

Iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću saopšteno je da će Vlada Republike Srpske sporazum zaključiti sa Sindikatom zdravstva i socijalne zaštite Srpske.

"Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Srpske obratio se Sindikat zdravstva i socijalne zaštite sa zahtjevom za produženje važenja posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti zdravstva, čije je važenje na snazi do 2. septembra ove godine. Sindikat navodi da je vanredna situacija u Srpskoj na snazi te da se epidemiološka situacija pogoršava i da u ovoj situaciji nije realno pregovorima doći do novog kolektivnog ugovora", navodi se u saopštenju.

S obzirom da je potrebno obezbijediti važenje akta kojim se između ostalog reguliše radno pravni status radnika zaposlenih u zdravstvu, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite predlaže da se u skladu sa zakonima o radu i o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Srpske produži rok važenja posebnog kolektivnog ugovora do 2. septembra 2021. godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite zaduženo je da nakon donošenja odluke o prestanku važenja vanredne situacije u Srpskoj, a u skladu sa zaključkom od 26. septembra 2019, kroz imenovanu Radnu grupu za analizu i usaglašavanje izmjena i dopuna Zakona o platama zaposlenih lica u javnim zdravstvenim ustanovama u oblasti zdravstva i odredbi posebnog kolektivnog ugovora kojim se regulišu plate i naknade u oblasti zdravstva, nastavi usaglašavanje na izmjenama zakonskog propisa i kolektivnog ugovora kojim se regulišu plate i naknade za zaposlene u oblasti zdravstva.