Željka Cvijanović

Predsjednica Srpske donijela dvije uredbe sa zakonskom snagom

16:40, 08.05.2020.
Izvor: Srna
Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je danas uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, dok Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Uredbe su donesene na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike Srpske.