UIO BiH

Pravobranilaštvo zahtijeva izvršenje odluke Suda BiH u korist Srpske

18:27, 06.12.2018.
Izvor: RTRS
Thumbnail
Pravobranilaštvo Republike Srpske zahtijeva izvršenje odluke Suda BiH u korist Republike Srpske, na osnovu koje Uprava za indirektno oporezivanje BiH Srpskoj treba da isplati oko 23 miliona KM.

Pravobranilaštvo smatra nezakonit dopis Suda BiH da prolongira obustavljanje izvršnog postupka, koju je Sud kao informaciju uputio bankama. Zbog toga je Pravobranilaštvo obavijestilo banke i nadležne institucije da zahtijeva nastavak ivršenja.

"Zakon o izvršenju budžeta BiH je jasan i kaže da će se odgođeno izvršenje nastaviti po službenoj dužnosti nakon proteka vremena za koje je odrđeno, a to je 3. decembar. Kada je protekao ovaj rok, izvršenje se moralo nastaviti po službenoj dužnosti i Sud nije nekim dopisaom ili informacijom mogao odgoditi izvršenje", rekao je Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske.