Siniša Karan

Postali smo posljednja brana migrantima za ulazak u EU

21:25, 18.06.2019.
Izvor: ATV
Thumbnail
Postali smo posljednja brana neulaska migranata u BiH, kaže generalni sekretar Vlade Republike Srpske, Siniša Karan u emisiji Alternativne televizije, Jedan na jedan.

"Kada je riječ o BiH možemo izdvojiti više aspekata. Prvo kako je moguće da neko dođe iz Pakistana, Sirije, Irana, Iraka? Moguće je iz više razloga. Biću čak potpuno otvoren. Možda čak i kontrolisanog djelovanja nekih država da oni uđu u BiH. Ne možemo više sakrivati više takve mogućnosti. Stiče se utisak da je interes svake države da migrant ne bude kod nje, a ne da riješe problem. Ali šta je onda problem područja Bosne i Hercegovine? Oni su se koncentrisali do nas i da smo mi postali posljednja brana neulaska u EU, a ta posljednja brana je granica BiH i Hrvatske", kaže Karan.

Generalni sekretar Vlade Republike Srpske tvrdi da su migrantska kretanja postojala i prije 20 godina i da nam nisu nepoznata, ali da ovaj intenzitet je nešto sa čime se BiH prvi put susreće.

"Sa tog aspekta možemo dati blagu dozu opravdanja za sve one koji nisu preduzeli adekvatne mjere, a trebali su. Prije svega to je nivo BiH, Ministarstvo bezbjednosti, Služba za strance, granična policija itd. S druge strane, nema dileme, ovo je proces kojim će se u budućnosti baviti čitava Evropa", kaže Karan i dodaje da će proces migracija biti najdominantnija tema u svijetu sljedećih 20 godina.

Thumbnail

"Ova kriza pokazala je upravo ono što je posljedica svih protivrječnosti ukupnog bitisanja BiH, dejtonske BiH, a to je ne samo ne snalaženje institucija na nivou BiH, nego pokušaj bilo kakve krize pa i ove da se nametnu neki politički ciljevi koji nisu mogli da se ostvare na neke druge načine. Kao što je miješanje u nadležnosti entitetskih organa koji se bave ovim pitanjem, policijskih pa i drugih".

Karan upozorava da ukoliko obratimo pažnju na dešavanja posljednjih godina, da smo se s jedne strane bavili migrantskom krizom kao takvom, a s druge strane smo se u isto vrijeme bavili odnosom institucija BiH i entitetskih institucija.

"Nemamo dileme da u BiH postoji dovoljno kapaciteta da se mogla spriječiti ili barem umanjiti migrantska kriza. Ali oni koji su to trebali da urade, njima je prevashodni cilj bio da kroz migrantsku krizu urade ono što nije uspjela ni neuspješna reforma policije da se pretpočine policijske snage MUP-a Republike Srpske npr. Ministarstvu bezbjednosti", reklo je Karan.